STRUKTURĀLO UN SOCIĀLO IZMAIŅU IETEKME UZ VĀCIJAS UN BALTIJAS VALSTU PAŠVALDĪBĀM (CLIMBING)

Piektdiena, 23. Marts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) kopā ar Harcas Augstskolu (Vācija), Mykolas Romeris universitāti (Lietuvā), Tallinas Tehnoloģiju Universitāti (Igaunijā) no 01.03.2018. līdz 30.11.2018. īstenos kopīgu projektu.  Tas ir Baltijas – Vācijas augstskolu biroja projekts, ko finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas līdzekļiem.

Projekta kopējais mērķis ir uz pārnesi orientētā un starpdisciplinārā veidā pētīt sociālo un strukturālo pārmaiņu ietekmi uz pašvaldībām Vācijā un Baltijas valstīs, izveidot starptautisku zinātnes un inovāciju tīklu, lai sagatavotu priekšlikumus (pieteikuma stratēģiju) atbilstošās ES pētniecības programmās, kas risina steidzamus pašvaldību izaicinājumus. Piedāvātā projekta plašāka tēma ir domāta, lai parādītu tā lietderību izglītības, uzņēmējdarbības un administrācijas jomā. Nosaukumā arī norādīts, ka lielā daudzveidība un ļoti atšķirīgās struktūras šajos reģionos nozīmē, ka nevar pastāvēt vienota atbilde uz izvirzītajiem izaicinājumiem.

Piedāvātais projekts apvieno pētniecības projektu un pasākuma organizēšanu.

Labklājība un ekonomiskā attīstība - tie ir galvenie vārdi, kas apkopo pašvaldību / lauku reģionu nozīmi mūsu dzīvē. Tās ir mājas, dabas vide, vieta atpūtai un patvērumam, kā arī nozīmīga vieta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Saskaņā ar Eurostat definīciju 90% no ES platības ir lauku vai pārsvarā lauku teritorijas. Apmēram puse ES iedzīvotāju dzīvo apgabalos, uz kuriem attiecas šī definīcija. Tādi galvenie ES sociālie un strukturālie izaicinājumi kā klimata pārmaiņas, ilgtspējība, dzimstības samazināšanās, migrācija (intelektuālā darbaspēka emigrācija) un digitalizācija arī maina sociālo dzīvi un ekonomiku, jo īpaši lauku reģionos. Tāpēc ilgtspējīga reģionāla attīstība ir iespējama tikai tad, ja zinātne, uzņēmējdarbība, sabiedrība, politika un administrācija darbojas kopā un izvirzītie ļoti sarežģītie izaicinājumi tiek aplūkoti no starpdisciplināras perspektīvas, kas ir arī CliMBinG projekta pieeja. Starpdisciplināras un starptautiskas pieejas / instrumenti strukturālo un sociālo pārmaiņu pašvaldībās pārvarēšanai, jo īpaši Baltijas valstīs, joprojām nav pietiekami. CliMBinG projekts novērš šo plaisu, apvienojot ekspertus no dažādām lietišķo pētījumu disciplīnām ar pilsoņiem, uzņēmumiem (jo īpaši MVU) un valsts iestādēm. Tajā pašā laikā projektam būtu jānoved pie spēcīgākas lietišķo zinātņu iesaistīšanās pētniecībā un inovācijās Eiropā (piemēram, H2020).

Projekta ietvaros ir plānota semināra organizēšana (RTA, Rēzekne), kas sastāv no Harcas Augstskolas tādu zinātnieku kā prof. Heilmann, Pundt vai Strack pasniegtajām publiskām lekcijām / prezentācijām un izstrādājamā projekta interaktīva novērtējuma .

Projekta tiešā mērķa grupa ir projekta pētnieki / vispārējais personāls no RTA (Latvija), Harcas Augstskolas (Vācija), Mykolas Romeris universitātes (Lietuvā), Tallinas Tehnoloģiju Universitātes (Igaunijā).

 Netiešā mērķa grupa: projektā ieinteresētās puses: studējošie no iesaistītajām zinātniskajām institūcijām kā jaunie zinātnieki un potenciālie darbinieki plānotajos projektos, kā arī turpmāko kopīgo studiju projektu / programmu saņēmēji; citas universitātes / lietišķo zinātņu universitātes / zinātniskā kopiena / pētniecības institūti; politiķi / vietējās pašvaldības; asociācijas, tūristi.

 

Projekta vadītāja Dr.oec. Lienīte LitavnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu