Kopīgo maģistra studiju programmu „Reģionālā plānošana un attīstība” absolvē pirmie maģistri

Piektdiena, 9. februāris, 2018
Šī gada 2.februārī notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes izlaidums. Absolventu vidū bija arī kopīgās maģistra studiju programmas “Reģionālā plānošana un attīstība” pirmie absolventi – Daiga Miščenko un Vitali Hubin, kuri ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu vadības zinātnē. Kopīgās studiju programmas izveide ir sadarbības rezultāts starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Polockas Valsts universitāti (Baltkrievijā).

Jāatzīmē, ka maģistranti deva  būtisku ieguldījumu reģionālās attīstības iespēju izpētē, izstrādājot un veiksmīgi aizstāvot savus maģistra darbus par tēmām – „Latgales nemateriālā kultūras mantojuma loma Latgales plānošanas reģiona attīstībā” (Daiga Miščenko) un „Reģiona sociālekoloģiskais un ekonomiskais potenciāls, tā analīze un attīstības perspektīvas” (Vitali Hubin), kurus izvērtēja abu augstākās izglītības iestāžu izveidotā Maģistra pārbaudījumu komisija.

Programmas absolventi, tika aicināti dalīties iespaidos par studiju programmu. Daiga Miščenko atzīst, ka uzsākot studijas viņas mērķis bijis gūt tādas zināšanas, kas noderētu ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī spētu sniegt vispārēju ieguldījumu reģionu attīstībā. Studijas ar savu dinamiskumu: nodarbības kopā ar kursabiedriem no Baltkrievijas Rēzeknē un studiju mobilitāte Baltkrievijā, plaša spektra studiju kursi un patīkamā akadēmijas darbinieku attieksme, likušas laikam paiet nemanāmi ātri, lai tagad, ar lielu gandarījumu varētu teikt, ka esot ieguvusi maģistra grādu tieši šajā studiju programmā – Reģionālā plānošana un attīstība. Arī izstrādātais maģistra darbs viņai esot pavēris jaunas iespējas, kas liekot domāt, ka gūtās zināšanas un ieguldītais darbs tiešām esot nozīmīgs.           

Savukārt Vitali Hubin, programmas absolvents no Baltkrievijas, izsaka lielu pateicību programmas akadēmiskajam personālam, kuri augstā līmenī nodrošinājuši studiju kursu pasniegšanu un atzīst, ka gūtās zināšanas viņam uz reģionālās attīstības procesiem šobrīd ļaujot raudzīties ar jaunu skatījumu. Maģistrs iegūtās zināšanas plāno pielietot arī praksē, sākot ar uzņēmumu, kurā strādā pašlaik, kā arī nākotnē cer iesaistīties projektos, kas ir vērsti uz reģionālās attīstības veicināšanu. Akadēmijas personālam novēl veiksmi turpmākajos darbos un ierosmi jaunām idejām starptautiskās sadarbības paplašināšanā.  

Informāciju sagatavoja:

Daina Znotiņa, studiju programmas direktore RTA

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.