Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai – augsti rādītāji zinātnes jomā

Otrdiena, 30. janvāris, 2018
Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ir publicēts pētījums „Zinātnisko institūciju bāzes finansējuma sadalījums 2018.gadā”, kurā atspoguļota 21 zinātniskās institūcijas, to skaitā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, zinātniskā darbība 2016. gadā. Jāuzsver, ka daudzi RTA rādītāji pārsniedz vidējo vai pat ir vieni no augstākajiem, kas ir pierādījums RTA zinātnieku profesionalitātei un mērķtiecīgai un kvalitatīvai darbībai zinātnes jomā.

Pētījumā diagrammās detalizēti ir atspoguļots:

* zinātniskajām institūcijām piešķirtais bāzes finansējums 2018.gadā (milj. eiro);

* zinātniskajām institūcijām 2018.gada piešķirtā bāzes finansējuma izmaiņas, salīdzinājumā ar 2017.gada janvāri (%);

* zinātnisko institūciju zinātnes tehniskā un apkalpojošā personāla skaita (PLE) izmaiņas 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu;

* zinātnisko institūciju zinātniskā personāla skaita (PLE) izmaiņas 2016.gadā, salīdzinājumā ar 2015.gadu;

* īstenotais ietvarprogrammu un starptautisko projektu finansējums uz 1 PLE

2016.gadā (RTA ir visaugstākais rādītājs – 24,4 tūkst. eiro uz 1 PLE, pārsniedzot vidējo rādītāju, kas ir 7,3);

* Īstenotais līgumpētījumu projektu finansējums uz 1 PLE 2016.gadā (RTA – 3,7 tūkst. eiro uz 1 PLE, pietuvojoties vidējam rādītājam – 4, 1);

Web of Science un SCOPUS zinātniskie raksti, monogrāfijas un intelektuālais īpašums uz 1 PLE 2014. – 2016. gadā (RTA ir visaugstākais rādītājs – 9,7 (uz 1 PLE), apsteidzot LLU un RTU);

* pārējie zinātniskie raksti un Latvijā uzturētais intelektuālais īpašums uz 1 PLE 2014. – 2016.gadā (RTA ir otrs labākais rādītājs aiz LLU – 7,8);

* zinātniskā personāla aizstāvētie promocijas darbi uz 1 PLE 2016.gadā (RTA rādītājs – 0,07 ierindo to 4.vietā);

* zinātnisko darbinieku aizstāvētie maģistra darbi uz 1 PLE 2016.gadā (RTA ar rādītāju 0,07 pietuvojas vidējam rādītājam – 0,08).

Vairāk informācijas pieejams IZM mājaslapā:  http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/2018/ZI_Analize_2018.pdf

Informācija sagatavota pēc IZM mājaslapā pieejamā pētījuma

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.