Dr.-Ing Josefam Timmerbergam piešķirts RTA Goda biedra nosaukums

Piektdiena, 26. janvāris, 2018
Decembrī tikšanās laikā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektoru Edmundu Teirumnieku, RTA Senāta priekšsēdētāju Ilutu Arbidāni un asoc.prof. Andri Martinovu Jādes augstskolas profesoram Dr. Ing. J. Timmerbergam tika piešķirts RTA Goda biedra nosaukums.

Nozīmīgais apbalvojums profesoram Dr. Ing.  J. Timmerbergam ir piešķirts par sadarbību daudzu gadu garumā un ieguldīto darbu un līdzekļiem, atbalstot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) jau daudzu gadu garumā ir cieša sadarbība ar Jādes augstskolu Vācijā (Jade Hochschule) – regulāri notiek studentu un docētāju pieredzes apmaiņas braucieni, dalība konferencēs un darbs pie zinātniskajiem pētījumiem.  

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.