Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA ir iespējams kā Klausītājam apgūt studiju kursu/moduli

Piektdiena, 19. Janvāris

RTA noteiktā kārtībā reģistrēties studiju kursa vai studiju moduļa apguvei, ja ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, kas atbilst uzņemšanas noteikumiem attiecīgajā studiju programmā. 

Studiju kursu/ moduļu apguve Klausītājiem ir maksas pakalpojums.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

1.Pieteikšanās par Klausītāju uz vienu vai vairākiem studiju kursiem vai studiju moduļiem notiek fakultāšu dekanātos rudens semestrī no 1.septembra līdz 10.septembrim un pavasara semestrī no 1.februāra līdz 10.februārim.

2.Piesakoties uz studiju kursiem vai studiju moduļiem, fakultātes dekanātā;

2.1.Jāaizpilda iesnieguma veidlapa uz vietas;

2.2. Jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu un pases kopijas, uzrādot oriģinālus;

2.3.Jāiesniedz 1 fotokartītes.(3x4).

 Pēc studiju kursa vai studiju moduļa apguves tiek izsniegta apliecība.

WORDNolikums par RTA Klausītāju

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;