Autorizēties   |   Reģistrēties

Informācija par RTA zinātnisko grantu „Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums”

Pirmdiena, 15. Janvāris
Viena no VVS prioritātēm ir teritoriju esošo resursu apzināšana un specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Ezeru ekspedīcijās zem sapropeļa slāņa ezeros tika uziets arī cits vērtīgs dabas resurss – zilā māla iegulas.

 Ezeru zilie māli tiek iegūti no ūdenstilpnes dzīlēm, kuru nav skārusi antropogēna iedarbība, tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kura izpēte pavērtu plašas vietējā resursa izmantošanas iespējas. Zilo mālu var izmantot kosmētisko līdzekļu ražošanā. Taču zilais māls ir jauns produkts, par kuru trūkst zinātniski pamatotu pētījumu. Pētījumā tika apsekots Plusona ezers un iegūti zilo mālu paraugi, noteiktas to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Smagie metāli Plusones ezera zilo mālu paraugos nepārsniedz pieļaujamās normas. Plusons ezera māla sastāvā ir augsta Ca un Mn koncentrācija, kas ir vērtīgi elementi ādas stāvokļa uzlabošanai. Mikrobioloģiskajos pētījumos Candida albicans, Pseudomona aeruginosa, Staphilacoccus aureus klātbūtne nav noteikta. Pamatojoties uz veikto ķīmisko un bioloģisko analīzi, Latgales ezera zilajam mālam ir liels potenciāls tās izmantošanai kosmētikā un medicīnā. Tiks veikti turpmāki pētījumi par zilā māla potenciālajiem resursiem un īpašībām, lai iegūtu padziļinātu izpratni par zilās māla lietošanas iespējām kosmētikā, medicīnā vai citā jomā.

Projekta ietvaros notika cieša sadarbība ar uzņēmumu LatCosmetics SIA nodarbojas ar derīgo izrakteņu (sapropeļa, zilā māla) ieguvi un ekoloģisku kosmētisko līdzekļu ražošanu. Kosmētisko līdzekļu izgatavošanā tiek  izmantotas dabīgās dūņas (peloīdi) un zilais māls. Zinātnieku naktī 2017 aktivitātē „Zinātnes un skaistuma inovācijas” interesenti varēja iepazīties un izmēģināt LatCosmetics kosmētisko produktu klāstu.

  Raksts izstrādāts ar 2017. gada projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” ietvaros finansiālu atbalstu.

 Sagatavoja: Projekta vadītājs Dr. biol. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;