Autorizēties   |   Reģistrēties

Par RTA zinātniskā granta Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits) rezultātiem

Pirmdiena, 15. Janvāris
Ir noslēdzies RTA zinātniskais grants “Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)”, kuru vadīja L.Litavniece un īstnoja kopā ar pētniekiem S.Silicku, I.Dembovksu, S.Auguli, I.Bernāni, Ē.Teirumnieku, S.Kodoru, L.Harčevsku. Projekta pieteicējs bija Rēzeknes novada pašvaldība, Tūrisma Informācijas centrs.

Projekta mērķis bija izstrādāt metodoloģiju tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) auditēšanai un to praktiski aprobēt uz Rēzeknes novada tūrisma produktiem (izmitināšanas pakalpojumiem un atpūtas vietām). Mērķa sasniegšana tika īstenota trīs virzienos: tika vērtēti izmitināšanas mītnes, tika vērtētas tūrisma atpūtas vietas (parkos, mežos un pie ūdenstilpnēm), kā arī izmitināšanas mītnes un atpūtas vietas tika vizualizētas kartogrāfiskā materiālā.

Projekta īstenotāji apsekoja lauku tūrisma izmitināšanas mītnes, parkus un peldvietas. Tika veikta arī lauku tūrisma izmitināšanas mītņu īpašnieku aptauja un klientu pilot aptauja par dažādu kritēriju svarīgumu (piemēram, apkalpošanas kvalitāte, tīrība, pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.). Rezultātā tika salīdzināti iegūtie dati no klientu un uzņēmēju perspektīvas.

Galvenais secinājums, ko projekta īstenotāji vēlas uzsvērt, ka Rēzeknes novadā ir pieejami vērtīgi un daudzveidīgi dabas un kultūras resursi, kuri netiek pilnvērtīgi izmantoti, bet tiem ir potenciāls, lai tos izmantotu specializētā, rekreatīvā, izziņas tūrisma produkta attīstībā.

 Projekta vadītāja L.LitavnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;