Autorizēties   |   Reģistrēties

Par RTA zinātniskā granta “Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” rezultātie

Pirmdiena, 15. Janvāris

Ir noslēdzies RTA zinātniskais grants “Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kuru vadīja L.Litavniece un īstnoja kopā ar pētniekiem S.Silicku, I.Dembovksu, S.Auguli, Ē.Teirumnieku, I.Brīvere, V.malahovskis. Projekta pieteicējs bija Riebiņu novada pašvaldība.

Projekta mērķis bija veicināt Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, atjaunināšanu un iekļaušanu mūsdienu vidē. Mērķa sasniegšana tika īstenota trīs virzienos: tika veikta Riebiņu novadā esošo kultūrvēstures objektu un Gelenovas, Galēnu un Riebiņu parku izpēte; Riebiņu novada vides izpēte un apzinātas tūrisma attīstības iespējas novadā.

 Galvenais secinājums, ko projekta īstenotāji vēlas uzsvērt, ka Riebiņu novads ir “bagāts” ar kultūvēstures resursiem, bet to visu ir nepieciešams pārvērst pievilcīgā tūrisma produktā, kas atbilstu mūsdienu tūrista prasībām.

 Projekta vadītāja L.LitavnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;