RTA tiek godināti doktora zinātniskā grāda ieguvēji

Trešdiena, 27. decembris, 2017
22. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ar tradicionālo balvu – pulksteņiem – tika sveikti jaunie zinātņu doktori.
  1. gada nogalē – 2017. gadā doktora zinātnisko grādu ieguvuši četri RTA darbinieki:

Sergejs Kodors ar promocijas darbu „Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija” (zinātniskais vadītājs: prof. Dr.sc.ing. P. Grabusts) RTA ir ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu;

Pāvels Narica, DU aizstāvot promocijas darbu „Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizācija” (zinātniskais vadītājs: prof. Dr.sc.ing. Ļ. Lazovs), ir ieguvis fizikas doktora zinātnisko grādu;

Alens Indriksons promocijas darbu „Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā” (zinātniskā vadītāja: prof. Dr.paed. V. Ļubkina) ir aizstāvējis RTA, iegūstot  pedagoģijas doktora zinātnisko grādu;

Imants Zarembo ar promocijas darbu  „Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija” (zinātniskais vadītājs: prof. Dr.sc.ing. A. Teilāns) RTA ir ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu.

Pateicamies jaunajiem zinātņu doktoriem un viņu promocijas darbu vadītājiem par ieguldīto darbu un novēlam neapstāties, turpināt pētījumus, pulcināt ap sevi topošos zinātniekus un kopīgiem spēkiem īstenot RTA mērķi – būt par nozīmīgu zinātniskās pētniecības un inovāciju centru.

RTA Zinātņu daļas vadītāja Antra Kļavinska

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.