Rēzeknes Augstskolā notika akcijas „Mans skolotājs/skolotāja” noslēguma pasākums

Pirmdiena, 5. oktobris
25. septembrī, paralēli daudzām aktivitātēm, kas notika pasākuma „Zinātnieku nakts” laikā, Rēzeknes Augstskolā (RA) tika rīkots arī akcijas „Mans skolotājs/skolotāja” noslēguma pasākums. Šī akcija ir skaista augstskolas tradīcija, kuras mērķis ir pateikt paldies skolotājiem par viņu ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā.

RA 1.kursa studenti bija nominējuši savas skolas, viņuprāt, vislabākos skolotājus (vairāk nekā 60 skolotājus no visas Latvijas), kuri tika aicināti uz pasākumu. Kā pateicību par savu nesavtīgo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrības labā pedagogi saņēma Pateicības rakstus, kas bija īpaši ar to, ka tajos bija izlasāmi bijušo audzēkņu vēlējumi, un Ilzes Lozes monogrāfiju „Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā: Rēzeknes novada mezolīta un neolīta apmetnes”. Skolotāji tikās ar RA rektoru Edmundu Teirumnieku, zinātņu prorektori Ilgu Šuplinsku, studiju prorektori Angeliku Juško-Štekeli, kā arī fakultāšu dekāniem.

Pasākuma gaitā varēja vērot prezentāciju par RA un doties ekskursijā, apskatot savām acīm augstskolas plašās un moderni labiekārtotās auditorijas un laboratorijas, saņemt RA izdevumus bibliotēkām, baudīt RA Rozes titula ieguvēju – Ērikas Kančas un Lauras Kudravskas – muzikālos priekšnesumus.

Skolotāji akciju „Mans skolotājs/skolotāja” vērtē pozitīvi un izsaka pateicību RA par šādu skaistu tradīciju.

Olga Siliņa, Preiļu 2. vidusskola: „„Zinātnieku nakti” apmeklēju pirmo reizi, bet Pateicības rakstu saņēmu otro reizi. Akcija „Mans skolotājs” dod gandarījumu, ka tavu darbu novērtē skolēni. Patīkami, ka atzīst tavu darbu, par kuru paši dažreiz nedomājam.”

Anastasija Kodore, Madonas Valsts 1. vidusskola: Akciju „Mans skolotājs” vērtēju ļoti pozitīvi. Arī pasākuma atmosfēra ir ļoti dzīvespriecīga un patika prezentācija par augstskolu. Uzzināja ļoti daudz par augstskolas fakultātēm. Par to, ka esmu nominēta akcijai, esmu ļoti pārsteigta, jo mācu matemātiku, un šis priekšmets ne visiem padodas. Bet, ja kādam ir izdevies kaut ko iemācīt, tad ir liels gandarījums.”

Klaudija Ivļeva, Rekavas vidusskola: „„Zinātnieku nakti” apmeklēju trešo reizi, un trīs reizes esmu saņēmusi balvu akcijā „Mans skolotājs”. Esmu ļoti laimīga, ka Rekavas vidusskolā ir labi bērni un studē tieši Rēzeknes Augstskolā.”

Iveta Bondare, Tiskādu vidusskola: „Par nomināciju „Mans skolotājs” esmu pārsteigta un ir patīkami, ka skolēni savus skolotājus atceras. Ir prieks par moderno Inženieru fakultāti, kura ir arī konkurētspējīga sagatavot studentus darba tirgum.”

Vanda Žulina, Ludzas pilsētas ģimnāzija: „Uzskatu, ka, salīdzinot ar Rīgas skolām, šeit aprīkojums ir brīnišķīgs. Studējot RA, jauniešiem ir lielākas iespējas tikt apmaiņas programmās, tas ir liels pluss, jo studentu skaits ir neliels. Akciju „Mans skolotājs” vērtēju ļoti pozitīvi. Pašlaik pār skolotājiem veļas negatīvas informācijas plūsmas, un ir patīkami, ka šajā negāciju plūsmā ir kāds pozitīvs moments, kas ceļ skolotāja pašapziņu.”

Janīna Miņina, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija: Akcija „Mans skolotājs” ļauj pedagogam justies pagodinātam. Prieks, ka bijušie skolēni mani atceras. Ļoti labi, ka augstskola ir iedibinājusi šo tradīciju, jo visas augstskolas tā nedara. Jauno Inženieru fakultāti vērtēju kā grandiozu ēku, kas viennozīmīgi piesaistīs studentus. Tas ir ļoti labs veikums un ieguldījums pilsētai, tādēļ paldies rektoram un visiem pārējiem augstskolas darbiniekiem.”

Kristīne Modnika, Jēkabpils Valsts ģimnāzija: „Prieks, ka tik aktīvas augstskolas ir reģionos. Vienmēr motivēju skolēnus iet studēt uz reģionu augstskolām, jo tās ir centīgākas, vairāk inovatīvu ideju un iespēju tās realizēt. Par Rēzekni ir ļoti daudz laba dzirdēts, pat tas, ka tā ir soli priekšām citām augstskolām. Akciju „Mans skolotājs” vērtēju kā brīnišķīgu pasākumu. Pirms Skolotāju dienas tā ir lieliska dāvana un daudz vērtīgāka nekā Izglītības un zinātnes Atzinības raksts, jo tieši šis Pateicības raksts nāk no sirds. Ir redzams, ka esi pareizi ieguldījis zināšanas jauniešos, un tā ir visvērtīgākā investīcija. Ir lepnums par šo novadu. Malači, ka šim novadam ir, ko rādīt.”

Katrīna Tarasova, Preiļu Valsts ģimnāzija: „„Zinātnieku nakti” apmeklēju pirmo reizi, un iespaids ir ļoti labs. Akcijai „Mans skolotājs” esmu bijusi nominēta arī iepriekš. Par Inženieru fakultātes ēku secinājums – te ir labāk nekā citviet Latvijas augstskolās.”

Jūlija Silineviča, Rēzeknes tehnikums: „Akcija „Mans skolotājs” rada patīkamu atziņu, ka tevi kāds ciena un ka esi kādam iedevis vairāk, nekā mācību programma to prasa. Inženieru ēka ir skaista, mūsdienīga, nedomāju, ka te būs pieejamas tādas tehnoloģijas.”

Paldies visiem skolotājiem un lai arī turpmāk izdodas veikt savu darbu tikpat labi un spēt virzīt skolēnus tajā virzienā, kas būs svarīgs viņu nākotnes veidošanā.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kaspara Vanaga fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu