INTERREG LAT LIT projekta POZCOPING LLI-163 Multisensorās telpas atklāšana

Pirmdiena, 11. decembris, 2017
19.decembrī Rēzeknes Tehnoloģijā akadēmija, Atbrīvošanas alejā 90, 1.stāvā notiks INTERREG LAT LIT projekta POZCOPING LLI-163 Multisensorās telpas atklāšana.

Laiks

 

Atbildīgais

13.00-13.10

INTERREG LAT LIT projekts POZCOPING LLI-163

Projekta koordinatore, doc. L.Danilāne

 

 

13.10-13.20

Projekta zinātniskie rezultāti

Vadošā pētniece, prof. Velta Ļubkina

13.20- 13.40

Iepazīstināšana ar multisensorās istabas iekārtām, to darbību

 

Vadošais pētnieks, doc. Aivars Kaupužs

13.40- 14.00

Multisensorās istabas atklāšanas uzrunas

RTA administrācija:

RTA rektors, prof. E. Teirumnieks

RTA studiju un zinātņu prorektore, prof. Angelika Juško-Štekele

 

Projekta Uzraudzības komiteja:

 RTA IVDF dekāns, prof. Jānis Dzerviniks

Viļānu v-sk psiholoģe Elizabete Birule

Rēzeknes pilsētas Domes Sociālā departamenta vadītājs Gunārs Arbidāns

14.00- 16.00

Diskusijas Ziemassvētku noskaņā

Aktu zālēRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.