RTA docētāji uzsākuši darbu partnerības projektā „Mediācijas sistēmu attīstība izglītības sektorā”

Ceturtdiena, 7. decembris, 2017
Kopš šī gada septembra RTA iesaistījusies ERASMUS+ projekta KA2 Nr.2017-1LT01-KA201-035234 „Mediācijas sistēmu attīstība izglītības sektorā” (2017. – 2019.) īstenošanā. Projekta partneri ir Pusaudžu atbalsta centrs (Viļņa, Lietuva), sociālā darba centrs „Strādāt un dzīvot Tīringenē” (Erfurte, Vācija), kā arī Lietuvas pedagoģijas universitāte, gan Viļņas kolegija.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docētājas Aloida Jurčenko un Veronika Korkla  projekta ietvaros 29.-30. novembrī piedalījās starptautiskajā projekta administrēšanas sanāksmē, kas norisinājās Viļņā.  Darba grupa vienojās par precīzām sadarbības formām un precizēja pedagogu apmācības programmas mediācijai izstrādes posmus. Šī projekta ietvaros tiks izstrādāta skolotāju apmācības programma mediācijai, kas dos iespēju izvērsti un pilnvērtīgi gatavot skolotājus, īpaši sociālos pedagogus mediācijas darbam skolā. Tādejādi tiek attīstīta sociālo pedagogu un audzinātāju kompetence konfliktu risināšanā. Projekta eksperte Rita Orska norāda, ka mediācijas ieviešana skolā veicina jaunas komunikācijas kultūras veidošanu, nodrošina līdztiesību, iesaistīšanos un demokrātiskumu, kā arī pilnveido sociālās kompetences. Protams, mediācija nav brīnumlīdzeklis, kas atrisinātu visas skolas vides problēmas, tomēr ieguvumi ir nozīmīgi. Jaunais projekts turpina mediācijas izpratnes, apguves un ieviešanas procesu skolā.

Tieši tāpēc pilntiesīgi projekta dalībnieki ir arī Rēzeknes 1.valsts ģimnāzija no Latvijas un Biržu Saules ģimnāzija no Lietuvas. Tās ir mācību iestādes kuru pārstāvji apgūs meditācijas pamatus un piedalīsies skolēniem mediatoru asistentiem paredzēto apmācību materiālu izstrādāšanā un aprobācijā.

Projekta koordinatore RTA Veronika KorklaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.