RTA iesaistās mūžizglītības veicināšanā Baltkrievijas universitātēs

Ceturtdiena, 7. decembris, 2017
No 27. novembra līdz 1. decembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās projekta “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (Enhancement of Lifelong Learning in Belarus: BELL) atklāšanas sanāksme. Projekta laikā četru Eiropas Savienības universitāšu pārstāvji dalīsies savās zināšanās un pieredzē ar Baltkrievijas kolēģiem, attīstot un īstenojot tālmācības mūžizglītības kursus.

Atklāšanas sanāksme bija unikāla iespēja projekta partneriem tikties vienuviet un pārrunāt projekta īstenošanas turpmāko gaitu, dažādas tā nianses, kā arī apmainīties ar idejām, ņemot vērā iesaistīto universitāšu pieredzi tālmācībā un mūžizglītībā.

Projekts ir vērsts uz mūžizglītības pilnveidi un aktīvu tālmācības instrumentu pielietošanu Baltkrievijā, lai sekmētu reģionālā darba tirgus attīstību un mūžizglītības tīkla (ILN) izveidi starp iesaistītajām Baltkrievijas universitātēm. Projektu ir paredzēts īstenot divu gadu laikā. Pirmajā gadā, saņemot ES partneruniversitāšu ekspertu konsultācijas un palīdzību, Baltkrievijas universitātes izveidos piecus tālmācības mūžizglītības kursus: Tiesību zinātne, Finanses un uzņēmējdarbība, Informācijas tehnoloģijas, Enerģija un resursu taupīšana, Angļu valoda. Stažēšanās ES universitātēs nodrošinās zināšanu pārnesi uz Baltkrievijas universitātēm. Savukārt otrajā projekta īstenošanas gadā šie tālmācības kursi tiks piedāvāti plašākai auditorijai – gan studentiem, gan citiem interesentiem, kuri vēlēsies paplašināt savas zināšanas un kļūt konkurētspējīgāki darba tirgū.

Kā atzina Polockas Valsts universitātes pārstāvis Eduards Pavļušs (Eduard Pavlysh), līdzās jau minētajiem rezultātiem viens no svarīgākajiem sasniegumiem projekta īstenošanas gaitā būtu mainīta Baltkrievijas sabiedrības attieksme pret mūžizglītību – to varētu sākt uzskatīt par svarīgu faktoru savas karjeras attīstībai jau pēc formālās izglītības iegūšanas.

Projektā piedalās sešas Baltkrievijas reģionālās universitātes (Brestas, Polockas, Gomeļas, Vitebskas, Grodņas universitātes un Baltkrievijas Valsts Lauksaimniecības akadēmija) un četras universitātes no Eiropas Savienības (Kadisas Universitāte, Spānija; Linneja Universitāte, Zviedrija; Atklātā Universitāte, Lielbritānija; vadošais projekta partneris – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija).

Fotogalerija

Projekts “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu. Projekta paredzētais finansējums – 732 251,00 EUR.

Foto: Karīne Laganovska

Teksts: Margarita Isajeva

RTA MIC Starptautiskās mūžizglītības un tālmācībasRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.