Skolēni RTA pilnveidoja medijpratību un kritiskās domāšanas prasmes

Trešdiena, 6. decembris, 2017
Lai skolēni apgūtu iemaņas, kā kritiski izvērtēt informāciju masu medijos, un izvairītos no manipulācijas ar sabiedrību, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar LR Kultūras ministriju organizēja interaktīvi izglītojošu semināru „365 dienas ar masu medijiem”.

Uz semināru bija ieradušies vairāku Latgales skolu skolēni – no Rugāju novada vidusskolas,  Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Maltas Bērnu un jauniešu centra un Špoģu vidusskolas.

Semināra norise tika organizēta trijās daļās – lekcija, spēle un video konkursa „Stāsta spēks” uzvarētāju apbalvošana. Semināra ievaddaļā docente Dr.sc.comm. Sandra Murinska skaidroja, kas ir medijpratība, un tika aplūkoti vairāki viltus ziņu piemēri, lai skolēnus informētu, ka ne visa tīmeklī publicētā informācija ir patiesa, un kā tā mēdz „maskēties”.

Lai nostiprinātu zināšanas un attīstītu kritisko domāšanu, skolēni klausījās un aktīvi darbojās Dr.philol. Solvitas Pošeiko meistarklasē „Domājot par tekstu un domāšanu”, strādājot ar dažāda veida tekstiem un paši iejūtoties žurnālistu lomās, piemēram, izdomājot virsrakstu.

Semināra izglītojošo daļu papildināja vēl kāda neparasta aktivitāte – dalībniekiem bija iespēja iepazīt dažādu pasaules valstu laikrakstus no žurnālistes Skaidrītes Svikšas avīžu kolekcijas.

Mediju detektīvi – Špoģu vidusskolas komanda

Savukārt spēlē „Mediju detektīvs” skolēni, izmantojot globālā tīmekļa palīdzību, meklēja atbildes uz dažādiem ar mediju vidi saistītiem jautājumiem (piemēram, bija jānoskaidro, kas ir Latvijas sabiedriskie mediji, jānosauc pēc iespējas vairāk Latgales mediju u.tml.). Rezultāti parādīja, ka, izmantojot tīmekļa vietņu palīdzību, ne vienmēr ir iespējams un skolēni nespēj atrast pareizās atbildes. Tas nozīmē, ka joprojām skolēniem ir jāmāca, kā atrast, sameklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju. Skolēniem bija jāiejūtas arī mediju detektīvu lomās un jānoskaidro, vai teksts ir žurnālista veidots, vai tomēr reklāmraksts, meklējot atbildes uz jautājumiem, vai tekstam ir autors, kādi ir izmantotie avoti, uzmanības piesaistīšanas paņēmieni, vai ir izmantoti vairāki viedokļi u.tml. Par mediju detektīviem kļuva Špoģu vidusskolas 9.klases komanda.

 Jāpiebilst, ka spēles gaitu uzraudzīja aģents Džeimss Bonds 007, kura slepenās darbības radīja izmeklēšanai atbilstošu vidi un nereti patīkami samulsināja spēles dalībniekus.

Labākais video – Rugāju novada vidusskolai

Viena no visilgāk gaidītajām semināra sadaļām bija video konkursa „Stāsta spēks” rezultātu noskaidrošana.  Konkursam tika iesūtīti deviņi video, kuros skolēni atainoja savu izpratni un idejas par informācijas ietekmi uz sabiedrību. Video vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latgales Reģionālās televīzijas pārstāvji. Par vislabāko tika atzīsts Rugāju novada vidusskolas komandas video, kurā tika atainots, kā negatīvi komentāri sociālajos tīklos var nelabvēlīgi ietekmēt turpmāko jauniešu dzīvi. Otro vietu ieguva Jēkabpils 2.vidusskolas komanda, kuri savā video demonstrēja to, kā fragmentāri teikumi, no konteksta „izņemti” teksti maina situāciju, savukārt trešās vietas ieguvēji – Maltas Bērnu un jauniešu centra „Žurnālistikas pulciņa” skolēni atainoja to, cik ātri izplatās nepatiesa informācija.

Informāciju sagatavoja:

Docente Dr.sc.comm. Sandra Murinska

sandra.murinska@rta.lv

Mob.tālr. 26156880

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.