Starpdisciplināra sadarbības īstenošana inženierzinātnēs – integrējot lāzerapstrādes tehnoloģijas tekstildrānās

Pirmdiena, 4. decembris, 2017
Projektu konkursā "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grants pētniecībai" atbalstīto projektu vidū ir RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadošā pētnieka, prof. Ļubomira Lazova vadītais projekts „Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas”.

Nozīmīgākie šī granta projekta realizācijas aspekti:

  • starpdisciplinaritāte pētījumos, ko nodrošina RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra (vad. Dr.phys. P.Narica) vadošie pētnieki, inženieri, un studiju virziena ”Ražošana un pārstrāde” programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studenti un docētāji, veicot savas nozares sasniegumu izmantošanu kopīga pētījuma nodrošināšanai. Izstrādes procesā ir 3. kursa studentu Amandas Zariņas, Ingas Lesničijas un maģistra studiju programmas „Dizains”(specializācija Modes dizains) 2.kursa studentes Ilze Fetjko modeļu dizaina projekti, paredzot tekstilizstrādājumos lāzerapstrādes iespējas, kuras lāzerapstrādes jomā palīdz realizēt pētnieciskā centra inženieris Pāvels Cacivkins un laborants Antons Pacejs;
  • studentu, docētāju un uzņēmēju sadarbība, jo projekta realizācijā iesaistījušies arī vairāki Latgales uzņēmēji, SIA Technical Textiles (Balvi), SIA EcoEmi (Rēzekne), kā arī divi ārzemju uzņēmumi no Bulgārijas. Uzņēmēji veic auduma paraugu piegādi un nodrošinājumu testēšanas procesam, kā arī novērtē inovatīvas tehnoloģijas, atbalsta to eksperimentālus pētījumus un turpmāku ieviešanu ražotajos tekstilizstrādājumos. Pēc uzņēmumu pieprasījuma projektā tiek veikta konkrētu uzdevumu izpilde, kas sekmēs pētījuma rezultātu praktisku izmantošanu, tie ir pasūtījuma uzdevumi, kas saistīti ar lāzerapstrādes tehnoloģiju izmantošanu izstrādājumu marķēšanā.

      Veiktie pētījumi šogad jau prezentēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: tās ir nozīmīgas RTA konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” un „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, kā arī studentu zinātniskās konferences „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas” RTA, konferences Utenas un Kauņas kolēģijās, Lietuvā.

     Rezultātā - ieguvēji ir visi projekta dalībnieki, jo starpdisciplināru pētījumu izstrāde sekmē zinātnisko pētniecību studējošajiem un jaunākajās atziņās nozares un tās saskarzinātņu teorijā un praksē akadēmiskajam personālam, kā arī inovatīvi risinājumi un produkti ar augstāku pievienoto vērtību var tikai sekmēt tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozares sekmīgu darbību Latgalē.

Silvija Mežinska,

studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” vadītāja

studiju programmas ”Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore,

projekta dalībnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.