Rēzeknes novada lauku tūrisma mītņu apsekošana

Otrdiena, 28. novembris, 2017
RTA pētnieku grupa – L.Litavniece, I.Silicka, I.Dembovska, S.Augule, Ē.Teirumnieka, I.Bernāne, S.Kodors un L.Harčevska – šī gada pavasarī uzsāka īstenot RTA zinātnisko grantu „Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)” ar Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes novada TIC atbalstu.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) auditēšanai un to praktiski aprobēt uz Rēzeknes novada tūrisma produktiem (izmitināšanas pakalpojumiem un atpūtas vietām). 

Pavasarī tika veikts sagatavošanās darbs, bet laika posmā no jūnija līdz septembrim pētnieki apsekoja un novērtēja 61 lauku tūrisma izmitināšanas mītni un 24 atpūtas vietas (parki, peldvietas) Rēzeknes novadā.

Pašreiz tiek apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti, kas tiks nodoti Rēzeknes novada pašvaldībai un Rēzeknes novada TIC. Projekta pētnieki grib uzsvērt, ka, neskatoties uz to, ka piedāvāto tūrisma produktu kvalitāte ne vienmēr atbilst tiem augstākajiem standartiem, tomēr pats galvenais, ka tie cilvēki, kas darbojas šajā jomā, ir sava darba patrioti, kas ir būtiski Rēzeknes novadam, lai veicinātu tā ekonomisko izaugsmi.

                                                                                      Projekta vadītāja L.LitavnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.