Ziemas uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Ceturtdiena, 16. novembris, 2017

Pieteikšanās termiņš no 05.02.2018. līdz 28.02.2018.

Iestājpārbaudījumi (Doktora studiju programmās) 28.02.2018.plkst.10.00

Konkursa rezultātu paziņošana 28.02.2018.

Reģistrēšanās kārtējam studiju gadam  28.02.2018.  

Reģistrējoties pamatstudijām, reflektants Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 2 fotokartiņas (3x4);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 •  ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Reģistrējoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 1 fotokartiņu (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

Reģistrējoties doktora studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartiņa (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

 Reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām šādās RTA studiju programmās:

Studiju programma

Studiju finansējums

Studiju  ilgus (studiju gadi)

Studiju maksa EUR/gadā

  

Dokumentu iesniegšana, ierodoties klātienē

Pašfi-nansējums   

 Valsts       budžeta     līdzekļi

Pilna

laika

Nepilna

laika

Pamatstudiju programmās (pēc vidējās izglītības iegūšanas)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”

+

-

-

3.5

1200

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115/ K-4 , 313.telpa

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

+

+

2

-

1490

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma  „Vides inženieris”

+

-

4

-

1490

Augstākās izglītības studiju programmās (pēc augstākās izglītības iegūšanas)

Profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”

+

+

1.5* 2**

-

1650

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas"

+

+

1.5* 2**

-

1650

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

+

+

1.5*        2**

-

1650

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Lāzertehnoloģijas"

+

+

2

-

1650

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība”

+

-

1.5

-

1490

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē–Atbrīvošanas alejā 115, 219.telpa

Doktora studiju programmās

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

+

-

3

-

2950

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115/ K-4 , 313.telpa

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

+

-

3

-

2950

Doktora studiju programma „Pedagoģija”

+

-

3

-

2250

Studiju daļa  –Atbrīvošanas alejā 115, 319.telpa

* ar iepriekš iegūtu profesionālo izglītību

** ar iepriekš iegūtu akadēmisko izglītību

PDF RTA uzņemšanas noteikumi

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Reģistrācijas maksa jāveic uz vietas RTA vai pārskaitot uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Reģ.Nr.90000011588

PVN Reģ.Nr. 90000011588

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601

Banka: VALSTS KASE

Bankas kods TREL LV22

Konts LV90TREL9150160000000

Ja reģistrācijas maksa ir veikta, pārskaitot to uz kontu, tad apliecinājums ir jāuzrāda RTA uzņemšanas komisijai, iesniedzot dokumentus.

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv , Marite.Mezare@rta.lv, Iveta.Volkova@rta.lv

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.