RTA un Fraunhoferes Lāzertehnoloģiju institūts – kopīgs pētnieciskais darbs ES reģionālajā attīstībā

Trešdiena, 15. novembris, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) savā attīstības stratēģijā uzsver RTA stratēģiskās lomas stiprināšanu Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmā, pozicionējot sevi kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, izpētei, popularizēšanai un pielietošanai, aktualizējot starpdisciplinārās saiknes būtisko lomu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā, primāri mazinot Latgales reģiona attīstību kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un nozaru eksperti atzīst akadēmijas pareizo virzību stratēģiskā mērķa sasniegšanai, tomēr rekomendē īpaši pastiprināt sadarbību ar augsta līmeņa institūcijām ārvalstīs.

14.novembrī RTA Inženieru fakultātes pārstāvji apmeklēja Āhenes Universitātes Fraunhoferes Lāzertehnoloģiju institūtu (Fraunhoferes ILT), kas ir vadošā zinātniskā institūcija Eiropā un pasaulē lāzertehnoloģiju jomā. RTA rektors Edmunds Teirumnieks prezentēja akadēmiju un uzstādījumus pētniecības un industrijas sadarbībai, Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Pāvels Narica, centra vadošais pētnieks Lyubomir Lazov un centra inženieris Pāvels Cacivkins prezentēja zinātniskās darbības rezultātus lāzertehnoloģiju jomā. Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka iepazīstināja ar RTA nākotnes plāniem, jo sevišķi inženierzinātņu jomā.

Fraunhoferes Lāzertehnoloģiju institūta direktora vietnieks Tims Biermans (Tim Biermann) atzinīgi novērtēja RTA zinātniskos sasniegumus un pielietotās metodes krāsainajā lāzermarķēšanā uz nerūsējošā tērauda, kā arī ar Mitveidas augstskolu kopīgo maģistra studiju programmu „Lāzertehnoloģijas”, kas ir būtisks atbalsts inženierzinātņu attīstībai RTA. T.Biermans uzsvēra, ka zinātniskajiem pētījumiem jābūt cieši saistītiem ar industrijas vajadzībām, iepazīstināja ar Fraunhoferes Lāzertehnoloģiju institūta pieredzi, sadarbojoties ar augstākās izglītības iestādēm un industriju, t.sk. pasūtījuma pētījumiem, jauno zinātnieku atbalstu, apmaiņas programmām un stažēšanos, institūta finansēšanas modeļiem un struktūru, pētījumu rezultātiem, reālām izstrādnēm un darba plāniem. Liela interese no Vācijas kolēģu puses bija par industrijas un profesionālo nozaru asociāciju atbalstu un kopīgu līdzdarbošanos speciālistu sagatavošanā, mērķstipendijās, kopīgajos pētījumos, pasūtījuma izpētēs utt.

Sarunu rezultātā apspriesti trīs potenciālie kopīgie projekti, kuru sagatavošanu plānots uzsākt jau tuvākajā laikā. Galvenais uzstādījums likts uz Horizon2020 projektiem. Fraunhoferes Lāzertehnoloģiju institūts ir ieinteresēts līdzdarboties ar Eiropas Savienības partnervalstīm, kuras atrodas tās perifērijā, piem., Baltijas valstīm, Bulgāriju u.c. RTA prezentācijas laikā T.Biermans īpaši izcēla vēl vienu kopējo sadarbības virzienu – lāzerapstrādes procesu optimizāciju, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, pie kā RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs strādā jau pusotru gadu.

Jāatzīmē, ka RTA jau iepriekš sadarbojās ar Fraunhoferes ILT. Ar Vācijas partneru atbalstu tika sagatavots un iesniegts Horizon2020 projekts Teaming aktivitātē „Establishment of a Center of Laser and Optical Technology for the transfer of fundamental research into sustainable green industrial technologies in Latvia”. Starptautiskajā izvērtēšanā tas pārvarēja kvalificēšanās slieksni, bet neieguva tiešo finansējumu atbalstu. Projekts bija labs starta moments starpinstitucionālajai sadarbībai, ko veiksmīgi cenšamies attīstīt.

Ērika Teirumnieka,

Inženieru fakultātes dekāneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.