Projekta "Zaļā būvniecība" partneru tikšanās

Trešdiena, 11. oktobris, 2017
Laikā no 2017. gada 12. līdz 14. oktobrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks projekta "Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību" (Nr.2 (KA 2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483), kas ir Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības un apmācības jomā, partneru pirmā tikšanās.

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālās iemaņas zaļās būvniecības jomā, izmantojot tiešsaistes apmācību, un atbalstīt 10.06.2016. ES programmu jaunām prasmēm (JAUNU PRASMJU PROGRAMMA EIROPAI, 2016. gada 10. jūnijs) un jo īpaši programmu "ZAĻĀKAS EKONOMIKAS IESPĒJAS" .

Ņemot vērā projekta aktivitāšu apjomu Eiropas mērogā, projekta komanda ir starptautiska un ietver partnerus no Latvijas, Bulgārijas, Vācijas un Ungārijas, kuri izstrādās, testēs un sertificēs apmācības moduļus atbilstoši Eiropas būvniecības nozares vajadzībām. Koordinējošā iestāde ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Latvija.

Projekta plānotais rezultāts ir mācību materiāls, kas sastāv no 4 interaktīviem multimediju moduļiem, kuru pamatā būs:

  • esošo programmu analīze būvniecības jomā un tālākizglītība būvniecības nozarē partnervalstīs;
  • būvniecības sektora vajadzību identificēšana pēc profesionālām zināšanām zaļās būvniecības jomā partnervalstīs.

Izmantojot atbilstošu vidi, mācību moduļi būs pieejami internetā , kā arī  brīvi pieejami studentiem, būvniekiem un visām ieinteresētajām pusēm.

Projekts atspoguļos jaunākās tendences strauji augošajā būvniecības nozarē un tās apakšuzņēmēju vajadzības ar atbilstošām zināšanām zaļās būvniecības nozarē. Tādējādi tas palīdzēs izstrādāt būvniecības mācību moduļus kā atbalstu zaļo prasmju pilnveidošanai strādājošajiem, kuru skaits 2020. gadā sasniegs 700 000.

Jānorāda, ka šī gada  13.oktobrī plkst. 11.00 masu mediju pārstāvji tiek aicināti uz  preses konferenci Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Inženieru fakultātē (Rēzeknē Atbrīvošanas aleja 115, K-4, 308.telpa), kuras laikā būs iespēja saņemt plašāku informāciju par projekta aktivitātēm un intervēt projekta partnerus.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.