RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centra darbība un sasniegumi

Pirmdiena, 9. oktobris, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centrs tika atklāts 2016.gada 25.novembrī. Centrā ir izvietotas dažādas lāzeriekārtas, katra ar savu pielietojumu un funkcijām. Šeit var marķēt, gravēt un griezt dažādus materiālus.

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centra (FPLTPC) mērķis ir nodrošināt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar fizikālo un lāzerprocesu izpēti, lāzertehnoloģiju attīstību un jaunu produktu izstrādi, iesaistot šajā procesā studējošos, kuriem tādējādi paveras iespējas ne vien darboties ar inovatīvām tehnoloģijām un veikt izpēti, bet arī iziet praksi pasaules vadošajos lāzertehnoloģiju centros.

Centrs sadarbojas arī ar uzņēmējiem, piedāvājot tādus pakalpojumus kā pētījumu veikšanu par kādu konkrētu lāzera pielietojuma gadījumu,  krāsaino lāzermarķēšanu uz nerūsējošā tērauda – lāzersistēmai derīga vektoru attēla izstrādi un marķēšanu laboratorijā, organiskā stikla, koksnes, audumu un citu materiālu kvalitatīvu lāzergriešanu, nerūsējošā tērauda, organiskā stikla, koksnes, audumu un citu materiālu kvalitatīvu lāzergravēšanu. Cita svarīga FPLTPC darbības joma ir izglītojošās aktivitātes. Centrs organizē dažādus apmācības kursus, seminārus un konferences par lāzertehnoloģijām, kā arī interesentiem tiek piedāvāti drošības tehnikas kursi darbā ar lāzeriekārtām. Centrā var saņemt konsultācijas par lāzermarķēšanu, lāzergravēšanu, lāzergriešanu un lāzermetināšanu uz dažādiem materiāliem un apgūt lāzersistēmu specifiskās programmatūras. Bez tam FPLTPC strādā arī dizaina jomā, izpildot dažādus individuālos pasūtījumus.

FPLTPC centra pētnieki veic aktīvu zinātnisko darbību un piedalās dažādos projektos, piemēram, RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas (vadītājs Ļ.Lazovs, darbības laiks – 2017.gads),

RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanās procesā (vadītājs Ļ.Lazovs, darbības laiks – 2017.gads) un RTA projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai (vadītājs P.Narica, darbības laiks – 2016.gads). Pētījumu rezultāti ir prezentēti dažādās izstādēs, piemēram, izgudrojumu un inovāciju izstādē „MINOX 2016” (Rīgā), „Uzņēmēju dienas Latgalē 2016” (Rēzeknē), „Rēzeknes Uzņēmējs 2016” (Rēzeknē) un starptautiskajā kongresā „EUROSIM 2016” (Oulu, Somijā).

Lai lāzertehnoloģiju sniegtās iespējas parādītu plašākai sabiedrībai, centrs organizē mācību ekskursijas un aktīvi iesaistās pasākumā „Zinātnieku nakts”.

2015.gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sadarbībā ar Vācijas lāzerinstitūtu Mitveidā (Laserinstitut Hochschule Mittweida) tika izveidota Baltijā pirmā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”. 2017.gada 20.jūnijā šo studiju programmu absolvēja četri studenti.

Šī programma ļauj studentiem iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas fizikā, fotonikā, optikā un lāzertehnoloģijās. Kaut arī šī nozare ir samērā jauna, šajā jomā Eiropā ir liels pieprasījums pēc speciālistiem, kuri ne tikai māk strādāt ar iekārtām, bet arī pārzina notiekošos fizikālos procesus. Mūsdienās lāzertehnoloģijas arvien biežāk var sastapt ražošanā, medicīnā un citur. Lāzertehnoloģijas tiek plaši izmantotas materiālu apstrādē, pētniecībā, komunikācijās un informācijas tehnoloģijās. Līdz ar to tām ir plašs pielietojuma diapazons visdažādākajās saimniecības nozarēs.

2017.gada 23.martā RTA parakstīja sadarbības līgumu ar vadošā Vācijas lāzertehnoloģiju uzņēmuma „Trumpf” pārstāvjiem. RTA un „Trumpf” vēlas Rēzeknē radīt centru, kur paredzēts veikt pētījumus lāzertehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā un ārzemju partneru pieredzes pārnesē, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, pateicoties lāzeru pielietošanai ražošanā, kā arī īstenot personāla apmācību.

„Viens no RTA lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra darbības virzieniem ir marķēšana, kā arī kokmateriālu apstrāde un metāla makroapstrāde. Jāteic, ka mūsu darbības virziens ir plašs. Sadarbība ar pasaulē vadošo uzņēmumu lāzertehnoloģiju jomā liecina par to, ka viņi ir novērtējuši mūsu sasniegumus,” norāda RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs, pētnieks Dr.phys. Pāvels Narica.

Tikšanās laikā abas puses vienojās, ka tiks veidotas vasaras skolas, kur varētu uzlabot teorētiskās zināšanas un veikt praktiskus darbus. Jau šobrīd RTA maģistra studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” ietvaros studentiem ir iespēja iegūt divus diplomus – Vācijas un Latvijas, jo programma ir akreditēta trijās valodās – angļu, vācu un latviešu valodā.

No 12. līdz 16.jūnijam RTA Inženieru fakultāte organizēja lāzertehnoloģiju vasaras skolu „LaserBaltics 2017”. Studentiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu un tādējādi apsvērt studiju un pētniecisko darbu iespējas RTA. Vasaras skola nodrošināja dalībniekiem teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī zināšanas un prasmes lāzerapstrādes jomā.

Centram ir plašs sadarbības partneru loks, kurš iekļauj arī  uzņēmumus, valsts un zinātniskās institūcijas.

„Ļoti svarīgi, ka mūs atbalstīja vadošās Vācijas firmas – „Trumpf”, „Coherent-Rofin” un „OR-Laser”, kas pasaulē ir vadošie lāzertehnikas izgatavotāji, un tagad mūsu studenti var iziet praksi šajās firmās. Kopā ar šīm firmām mēs organizējām pirmās starptautiskās vasaras skolas studentiem un pētniekiem,” stāsta Ļubomirs Lazovs, FPLTPC vadošais pētnieks, speciālists ar vairāk nekā 35 gadus ilgu darba pieredzi lāzertehnoloģiju jomā.

Lāzertehnoloģijas un fotonika tiek uzskatītas par vienu no sešām Eiropas Savienības svarīgākajām pamattehnoloģijām (Key Enabling Technologies – KETs). Paredzēts, ka Eiropa arī turpmāk veltīs īpašu uzmanību, lai zinātniski pētnieciskajās iestādēs tiktu veikta efektīva un uz KETs orientēta pētniecība un izstrāde ar nolūku veicināt pamattehnoloģiju izstrādi un to komerciālu un rūpniecisku izmantošanu. Šīm pamattehnoloģijām, tai skaitā lāzertehnoloģijām, ir liels potenciāls veicināt ekonomisko izaugsmi, paaugstinot produkcijas konkurētspēju, radot produkciju ar augstāku pievienoto vērtību, kā rezultātā tiek organizētas jaunas darba vietas.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.