Pieteikšanās pedagogu kompetences pilnveides programmās

Ceturtdiena, 21. septembris, 2017

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā

notiek pedagogu pieteikšanās šādās profesionālās pilnveides programmās

 

Programmas nosaukums, apjoms

Mērķauditorija

Programmas īstenošanas periods

Pieteikšanās termiņš

Programmas norises vieta, apguves izmaksas

Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība

(B programma, 72 h, sertifikāts)

Izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi,  jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi, lai iegūtu tiesības veikt karjeras konsultēšanas darbu.

 30.09.2017. – 17.12.2017.

 

27. septembris

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

114.00 EUR

Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika

(B programma, 320 h, sertifikāts)

 

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā, lai iegūtu tiesības mācīt angļu valodu.

 30.09.2017. – 29.04.2018.

 

27. septembris

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

650.00 EUR

Pedagogs karjeras konsultants

(B programma, 80 h, sertifikāts)

Personas, kurām nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības programmu realizēšanai.

 14.10.2017. – 02.12.2017.

 

12.oktobris

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

114.00 EUR

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika

(B programma, 72 h, sertifikāts)

Pedagogi ar sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju vai pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijā, lai iegūtu tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē.

 21.10.2017. – 17.12.2017.

 

18. oktobris

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

114.00 EUR

Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas

(B programma, 72 h, sertifikāts)

Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu skolotāji un personāls, kuri strādā ar 56, 57, 58, 59 programmu skolēniem.

 Nodarbību sākums 2018.gada janvārī

 Notiek pieteikšanās

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

 

Tuvāka informācija: http://www.rta.lv/mic_prof_pilnveides_prog_pedagogiem.

Pieteikšanās kursiem: http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.