Notiek pieteikšanās ķīniešu valodas un kultūras kursiem

Otrdiena, 5. septembris, 2017
Neformālās izglītības programmu vada brīvprātīgā skolotāja no Ķīnas Tautas Republikas. Lai apgūtu ķīniešu valodu, ir jāzina angļu valoda vismaz iesācēja līmenī. No 2017. gada septembra iesācēju grupai nodarbības latviešu valodā vadīs vietējā skolotāja, kas valodu apguvusi Ķīnā.

Mērķauditorija: vidusskolēni, studenti un citi interesenti, kas vēlas apgūt ķīniešu valodas pamatus vai pilnveidot valodas prasmes un iepazīt Ķīnas kultūru.  

Programmas apjoms: 52 akadēmiskās stundas.

Apmācību ilgums: 3 mēneši (18. septembris – 17. decembris).

Klausītāji tiek uzņemti vairākās grupās: bez valodas priekšzināšanām; ar valodas priekšzināšanām.

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā darbdienu vakaros RTA Konfūcija klasē (Atbrīvošanas alejā 90).  Nodarbības ilgums 1,5 h (2 akadēmiskās stundas). Nodarbību laiki tiks saskaņoti atbilstoši klausītāju vēlmēm un iespējām.

Dalības maksa:

RTA darbiniekiem, studentiem un ATV skolēniem dalība bez maksas;

skolēniem – EUR 15.00 (t.sk. PVN) mēnesī;

citiem interesentiem – EUR 30.00 (t.sk. PVN) mēnesī.

Senioriem (virs 65 gadiem) tiek piemērota 10% atlaide, RA absolventu asociācijas biedriem – 50% atlaide.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņem RTA Mūžizglītības centra apliecības. Klausītājiem tiek dota iespēja kārtot eksāmenu, rezultātus apstiprina Ķīniešu valodas institūtā Ķīnā un tiek izsniegts Latvijas Universitātes Konfūcija institūta sertifikāts.

Pēc kursu beigšanas tiek piedāvāta iespēja piedalīties vasaras skolā Pekinā, kā arī turpināt valodas apguvi Ķīnā.

Pieteikšanās notiek līdz 15. septembrim elektroniski (veidlapa pieejama RTA mājas lapā http://www.rta.lv/mic_valodas, e-pasts: antra.klavinska@rta.lv) vai personīgi Atbrīvošanas alejā 115, 116. telpā

Informācija:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs

(Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē)

Antra Kļavinska (116. telpa)

Tālr. 28357259, e-pasts: antra.klavinska@rta.lv



Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.