Iespēja pieteikties Šveices valdības izcilības stipendijai

Otrdiena, 5. septembris, 2017
Līdz 2017. gada 15. novembrim Latvijas pētnieki un doktorantūras studenti, un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas pētniecībai, doktora studijām vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2018./2019. akadēmiskajā gadā (sākot ar 2018. gada 1. septembri).


Stipendiju veidi:

   • pēcdoktorantūras stipendijas – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2014. gada 31. decembra un pirms 2018. gada 31. augusta, jābūt Šveices universitātes apstiprinājumam, ka tā šo grādu atzīst. Stipendijas saņemšanas ilgums – 12 mēneši);
   • pētniecības stipendijas – doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (maģistra grāds vai ekvivalenta izglītība iegūta pirms 2018. gada 31. augusta, maks. ilgums 12 mēneši);
   • doktora studiju stipendijas (stipendija tiek piešķirta uz vienu gadu, to iespējams pagarināt līdz 3 gadiem, maģistra grāds iegūts pirms 2018. gada 31. augusta);
   • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem, stipendija var tikt piešķirta no 12 mēnešiem līdz 21 mēnesim).

Stipendijas apmērs: CHF 1 920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 mēnesī). Pieteikšanās brīdī kandidātiem, izņemot tos, kuri piesakās uz pēcdoktorantūras stipendiju, jābūt jaunākiem par 35 gadiem. 

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un vērtēšanas kritēriji:

Ievērojot stipendijas piedāvātāju norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju un atbilstat visām prasībām, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: aija.jakovica@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un veidlapas Jums tajā pašā dienā tiks nosūtītas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Pats svarīgākais dokuments ir ielūguma vēstule no Šveices augstskolas profesora, kurā viņš uzņemas vadīt stipendiāta pētniecisko darbu vai doktora disertācijas izstrādi.

Dokumenti četros eksemplāros līdz 2017. gada 15. novembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.