Tiks dibināta Latvijas speciālo pedagogu asociācija

Otrdiena, 5. septembris, 2017
8. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) centrālās ēkas 124. auditorijā, laikā no plkst. 10.00 līdz 14.30, notiks ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Vienošanās Nr. 8.3.1.1/16/I/002) RTA metodisko materiālu izstrādes grupas rīkots seminārs „Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekta kursu dalībnieku refleksija par skolotāja darbu kompetenču pieejas kontekstā + iepazīstināšana ar trīs projekta materiālu izstrādes bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem darba grupu darbu).

Semināra noslēgumā, plkst.14.30, notiks vispārējo un speciālo izglītības iestāžu speciālo pedagogu/ speciālās izglītības skolotāju/ skolotāju palīgu kopsapulce ar mērķi dibināt Latvijas speciālo pedagogu asociāciju (LSpecPA).

Semināru aicināti apmeklēt vispārējo un speciālo izglītības iestāžu speciālie pedagogi/ speciālās izglītības skolotāji, skolotāju palīgi, atbalstītāji u.c.

Plašāka informācija: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde, e-pasts: marite.rozenfelde@inbox.lv; tālr. 26480404

 

 

     

RTA SEMINĀRS „Kompetenču pieeja mācību saturā”

  1. septembris

Aicināti: projektā iesaistītie speciālo un vispārējo izglītības iestāžu skolotāji, vadības grupas pārstāvji, skolotāji, studenti, interesenti, atbalstītāji u.c.

Norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, centrālā ēka, 124. auditorija.

Norises laiks: plkst.10.00 – 15.00

 

Laiks

Aktivitātes/aplūkojamās tēmas

Atbildīgais

9.30.- 10.00

Reģistrācija

Projekta RTA galvenā eksperte

Mg. spec. ped.

 Aija Tereško

10.00 – 10.05

Semināra atklāšana

Projekta RTA ekspertu grupas vadītāja

Dr.paed., asoc. prof.

Mārīte Rozenfelde

10.05. – 10.35

Mērķi un mācību saturs kompetenču pieejas kontekstā

Projekta RTA vecākā eksperte, Mg. paed.

Rita Burceva   

10.35 – 11.15

Lietpratība problēmu risināšanā

Projekta RTA vecākā eksperte, Mg. spec. paed.

Aija Ozoliņa

Projekta RTA

eksperte, Mg. spec. paed

Marija Mazure

11.15 – 11.45

Vadlīnijas nodarbības plāna veidošanai

RTA vieslektore  

Mg. paed.

 Aija Vindeče

11.45 – 12.15

 

Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite mācību stundā

Projekta RTA eksperte, Mg. paed.

Sandra Juste

12.15 – 12.50

Kafijas pauze (pašfinansējums)

 

12.50 – 13.20

Ieskats metodiskā materiāla „Matemātika 7.-9. kl.” izstrādes grupas darbā

Projekta RTA vecākā eksperte, Mg. spec. paed.

Aija Ozoliņa

13.20 – 13.40

Ieskats metodiskā materiāla „Tehnoloģijas” izstrādes grupas darbā

Projekta RTA vecākā eksperte, Mg.paed.

Velta Dzervinika

13.40 -14.00

Ieskats metodiskā materiāla „Latviešu valoda un literatūra 7. – 9. kl.”  izstrādes grupas darbā   

Projekta RTA vecākā eksperte, Mg.paed.

Ārija Grigorjeva

14.00 – 14.30

Debates

 

14.30 –  ……

Latvijas speciālo pedagogu asociācijas  (LSpecPA) dibināšana

Dr.paed., asoc. prof.

Mārīte Rozenfelde

 

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.