Papildu uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Piektdiena, 1. septembris, 2017
No 04.09.-29.09.2017. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana šādās studiju programmās:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās

 

Studiju programma

Budžets 

(pilns laiks)

Maksa

 

pilns laiks

nepilns laiks

Būvniecība

+

+

+

Apģērbu dizains un tehnoloģija

+

+

-

Programmēšana un datortīklu administrēšana

+

+

-

Pārtikas produktu pārstrāde

+

+

-

Ražošanas loģistika

-

+

-

Mašīnbūve

+

+

-

Grāmatvedība

-

+

+

Sociālais rehabilitētājs

-

+

-

Akadēmiskajās bakalaura studiju programmās

 

Studiju programma

Budžets

Maksa/pilns laiks

Vadības zinātne

-

+

Viesmīlības vadība

(kopīgā studiju pogramma ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti, studijas angļu valodā)

+

+

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās

 

Studiju programma

Budžets

Maksa

pilns      laiks

nepilns laiks

Skolotājs:

-          studiju modulis (Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)

-          studiju modulis (Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs),

-          studiju modulis (Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)

-          studiju modulis (Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs)

-          studiju modulis (Vēstures un sociālo zinību skolotājs)

 

-

 

-

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

Speciālās izglītības skolotājs

-

-

+

Sociālais pedagogs

-

+

-

Sociālais darbs un rehabilitācija

-

+

-

Lietišķā komunikācija un tulkošana

+

+

-

Interjera dizains

-

+

-

Ekonomika (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”)

+

+

+

Uzņēmējdarbība:

-          specializācija „Tūrisma uzņēmuma vadītājs”

-          specializācija „Mārketinga sektora vadītājs”

-          specializācija „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”

-          specializācija „Komercpakalpojumu vadītājs”

 

+

+

+

-

 

+

+

+

-

 

-

-

-

+

Tiesību zinātne

-

+

+

Mehatronika

+

+

-

Programmēšanas inženieris

+

+

-

Vides inženieris

+

+

-

Maģistra studiju programmās

 

Studiju programma

Budžets

Maksa

Vadības zinātne

-

+

Reģionālā plānošana un attīstība

+

+

Finanšu vadība

-

+

Reģionālie mediji un komunikācijas

-

+

Arhīvniecība

+

+

Tiesību zinātne

-

+

Finanses

-

+

Pedagoģija

+

+

Speciālā pedagoģija

-

+

Karjeras konsultants

-

+

Dizains

-

+

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

+

+

Lāzertehnoloģijas

+

+

Datorsistēmas

+

+

Vides aizsardzība

+

+

Doktora studiju programmās

 

Studiju programma

Budžets

Maksa

Vides inženierzinātne

+

+

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

+

+

Pedagoģija

-

+

Pieteikties studijām RTA iespējams elektroniski, vai ierodoties klātienē:

 iesniedzot dokumentus elektroniski, jāreģistrējas RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

 Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
      Reģ.Nr.90000011588
      PVN Reģ.Nr. 90000011588
     Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
     Banka: VALSTS KASE
     Bankas kods TREL LV22
     Konts LV90TREL9150160000000
     Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

 Iestājpārbaudījumi 29.09.2017.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana  29.09.2017. pēc plkst. 16.00 (www.lais.lv).

Dokumentu pieņemšana klātienē līdz plkst. 16.00

  • Inženieru fakultātes studiju programmās

 Atbrīvošanas alejā 115/K-4, 309.telpā

  • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju programmās

Atbrīvošanas alejā 115, 219.telpā

  • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmās

Atbrīvošanas alejā 115, 319.telpā

 Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv, Iveta.Volkova@rta.lv, Marite.Mezare@rta.lv

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.