PIETEIKŠANĀS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS

Piektdiena, 25. augusts, 2017
No 28.08.2017. līdz 30.08.2017. notiek dokumentu pieņemšana doktora studiju programmās: Vides inženierzinātne, Sociotehnisko sistēmu modelēšana, Pedagoģija.

Pieteikties studijām var elektroniski, vai ierodoties klātienē RTA Uzņemšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā ēkā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

 Pieteikumu iesniegšana elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

  Reģistrācijas maksa 20,- EUR  uz vietas vai uz norēķinu kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
       Reģ.Nr.90000011588
       PVN Reģ.Nr. 90000011588
       Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
       Banka: VALSTS KASE
       Bankas kods TREL LV22
       Konts LV90TREL9150160000000
       Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

30.08.2017.  iestājpārrunas:

- doktora studiju programmā „Vides aizsardzība” un „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” plkst. 10.00 Atbrīvošanas alejā 115 (Inženieru fakultātes ēka), 308.kab;

- doktora studiju programmā „Pedagoģija” plkst. 10.00 Atbrīvošanas alejā 115 (vēsturiskā ēka), 105.kab.

 30.08.2017. konkursa rezultātu paziņošana (www.lais.lv).

 

30.08.2017.  un 31.08.2017. līgumu slēgšana Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā  ēka).Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.