RTA pārstāvji piedalījās vasaras skolā DU studiju un pētniecības centrā „Ilgas”

Otrdiena, 22. augusts, 2017
17. un 18. augustā dalībai Daugavpils universitātes (DU) rīkotajā vasaras skolā tika aicināti piedalīties reģionālo augstskolu pārstāvji. Šajā pasākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Reģionālistikas zinātnisko institūtu (REGI) pārstāvēja vadošās pētnieces Aina Strode un Svetlana Ušča, kā arī pedagoģijas doktora grāda pretendente Iveta Kepule.

Vasaras skolas laikā notika izzinošas lekcijas un meistardarbnīcas ar mērķi pilnveidot mācībspēku kapacitāti un attīstīt nepieciešamās kompetences ilgtspējīguma principu īstenošanai izglītībā. Tika uzsākts darbības pētījums par iespējām ilgtspējīguma parādības pētīšanai plašākā sadarbības un partnerattiecību vienībā ar  holistisku (trans-disciplināru) skatījumu uz kompleksu parādību attīstību un to mijiedarbību mūsdienu pasaulē.

Vasaras skola tika organizēta sadarbībā ar Daugavpils Universitātes UNESCO katedras Centru “DU absolventu pētījumu un izglītības centrs ilgtspējīgai izglītībai”, Ilgtspējīgas izglītības centru, Izglītības un vadības fakultāti,  Zviedrijas vēstniecību un Vidzemes Augstskolu, Valsts pētījumu programmu 5.2. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – 
jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai
(EKOSOC-LV)”
, Baltijas universitātes un SWEDESD programmas ietvaros Upsalas Universitātes (Zviedrija) īstenoto projektu EduBALT.

Paldies Daugavpils universitātes kolēģiem par iniciatīvu un ierosmi kopējai sadarbībai pētniecībā, par lieliski organizēto darba un atpūtas programmu „Ilgās”.

 REGI vadošā pētniece Aina StrodeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.