Iznākusi unikāla grāmata par latgaliešu tradicionālo kultūru

Pirmdiena, 21. augusts, 2017
Šī gada 18. augustā Viļānos notika tradicionālie Grāmatu svētki, kas pulcēja izdevējus, rakstniekus un grāmatu lasītājus. Viens no daudzveidīgajiem Grāmatu svētku pasākumiem bija Stefānijas Uļanovskas 19. gadsimta beigu etnogrāfiskā tēlojuma “Poļu Inflantijas latvieši” prezentācija Viļānu novadpētniecības muzejā.

Grāmata tulkota no poļu valodas un izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Viļānu novada pašvaldības un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atbalstu un būs saistoša visiem, kas interesējas par latgaliešu kultūras mantojumu. Tā satur unikālas liecības par Viļānu apkaimes iedzīvotāju materiālo un nemateriālo kultūru 19. gadsimta otrajā pusē.

Detalizētus etnogrāfiskus aprakstus par Viļānu apkaimes iedzīvotāju apģērbu, ēdienu, ārējo izskatu, sadzīvi, darba rīkiem, mājsaimniecību papildina unikāls latgaliešu valodas apraksts, kas pārsteidz ar savu precizitāti. Viļānos pierakstītie lāsti un lamu vārdi ir vienīgais tik plašais t.s. invektīvo tekstu apkopojums 19. gadsimta otrajā pusē.

Grāmatā ievietoti aptveroši godu un gadskārtu ieražu apraksti, kur sevišķa uzmanība jāpievērš S. Uļanovskas pierakstītajām dziesmām, rotaļām un spēlēm, piemēram: Kāzas, Gans un Vilks, Brālis un māsas, Karalis u.c. Tāpat uzmanības vērti ir masku gājienu apraksti, kur tradicionālo un ierasto masku vidū (čigāns, nāve u.c.) izceļas mazāk ierastas maskas: piem., sviesta nijējs, miltu kuce u.c.

Folkloras pētniekus noteikti ieinteresēs S. Uļanovskas apkopotie mitoloģiskie nostāsti par dabu un t.s. zemāka līmeņa mitoloģiskajiem personāžiem: pūķi, smūtu, lietuvēnu, velnu, spokiem u.c. Plaši aprakstīti arī tautas ticējumi par burvjiem un ārstniekiem, dažādām slimībām un to ārstēšanas iespējām.

Tas ir tikai neliels ieskats S. Uļanovskas sniegtajā bagātīgajā un detalizētajā Viļānu apkaimes tradicionālās kultūras tēlojumā. Jācer, ka grāmata atradīs savu lasītāju un veicinās kultūras procesu nepārtrauktību. Šai ziņā īpašs paldies jāsaka Viļānu mākslas un mūzikas skolas pedagoģei Danai Podniekai un viņas audzēknēm – Karīnai Nadežnikovai un Laimai Rukmanei, kas speciāli šai grāmatai ilustrēja S. Uļanovskas tēlojumā pieminētās Viļānu apkaimes vietas.

Skolas, muzejus un bibliotēkas, kas vēlas saņemt šo izdevumu, lūdzam sazināties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (Angelika.Jusko-Stekele@rta.lv) un vienoties par grāmatas saņemšanu.

Angelika Juško-ŠtekeleRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.