Līdz 29.augustam RTA turpinās dokumentu pieņemšana pamatstudiju programmās

Piektdiena, 11. augusts
No 20.jūlija. līdz 29.augustam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) turpinās dokumentu pieņemšana pamatstudiju programmās, sekojošās PILNA LAIKA pamatstudiju programmās par budžetu un maksu:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās

 

Budžets 

Maksa

Būvniecība

+

+

Apģērbu dizains un tehnoloģija

+

+

Programmēšana un datortīklu administrēšana

+

+

Pārtikas produktu pārstrāde

+

+

Ražošanas loģistika

0

+

Mašīnbūve

+

+

Grāmatvedība

+

+

Sociālais rehabilitētājs

0

+

Akadēmiskajās bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Vadības zinātne

+

+

Viesmīlības vadība

(kopīgā studiju pogramma ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti, studijas angļu valodā)

+

+

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Skolotājs:

-          studiju modulis (Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)

-          studiju modulis (Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs),

-          studiju modulis (Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)

-          studiju modulis (Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs)

-          studiju modulis (Vēstures un sociālo zinību skolotājs)

 

0

 

0

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Sociālais pedagogs

0

+

Sociālais darbs un rehabilitācija

0

+

Lietišķā komunikācija un tulkošana

+

+

Interjera dizains

0

+

Ekonomika (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”)

+

+

Uzņēmējdarbība:

-          specializācija „Tūrisma uzņēmuma vadītājs”

-          specializācija „Mārketinga sektora vadītājs”

-          specializācija „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”

+

+

Elektroniskā komercija

+

+

Tiesību zinātne

+

+

Mehatronika

+

+

Programmēšanas inženieris

+

+

Vides inženieris

+

+

NEPILNA LAIKA pamatstudijās dokumentus pieņem šādās studiju programmās:

  • Būvniecība,
  • Skolotājs (studiju modulis „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”),
  • Speciālās izglītības skolotājs,
  • Ekonomika (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība),
  • Uzņēmējdarbība (specializācija „Komercpakalpojumu vadītājs”),
  • Tiesību zinātne,
  • Grāmatvedība.

 Pieteikties studijām RTA iespējams elektroniski, vai ierodoties klātienē:

 No 20.07.2017. līdz 29.08.2017. dokumentus var iesniegt elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

 No 14.08.2017. līdz 29.08.2017.  dokumentus var iesniegt klātienē, ierodoties Atbrīvošanas alejā 115 (vēsturiskajā ēkā) 121.aud.

 Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Reģ.Nr.90000011588

PVN Reģ.Nr. 90000011588

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601

Banka: VALSTS KASE

Bankas kods TREL LV22

Konts LV90TREL9150160000000

Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

 

 29.08.2017. konkursa rezultātu paziņošana (www.lais.lv).

 30.08.2017.  un 31.08.2017. līgumu slēgšana Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā  ēka).Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu