Bulgārijā norisinājās projekta „Reading with Ease and Fun – REF” rezultātu prezentēšana

Piektdiena, 14. jūlijs, 2017
Laikā no 3. līdz 7.jūlijam Bulgārijā, Rusē norisinājās noslēdzošā dalībvalstu sanāksme projektā ERASMUS+ KA2 stratēģiskās partnerības projektā “Reading with Ease and Fun – REF.” dalībvalstu sanāksmē RTA pārstāvēja projekta vadītāja Dr. paed., asoc. profesore M. Rozenfelde un projekta pētniece A.Vindeče.

Dalībvalstis sniedza atskaites par paveikto organizējot un vadot projekta aktivitātēs iesaistīto skolotāju voluntieru darbu lasītprasmju un lasīt motivācijas veicināšanai šajā pusgadā, īstenojot projektā izvirzīto mērķi. Klātesošie iepazina kolēģu pieredzi noslēguma konferenču organizācijā. Tika prezentētas fotogrāfijas no aktivitātēm, atrādīti partnervalstu  sagatavotie video materiāli, pārrunāti kopējie un katras valsts uzdevumi, sagatavojot projekta noslēguma dokumentus un atskaites.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.