RTA veiksmīgi norisinājās konference „LASĪTPRASME: VEICINĀŠANA, PROBLĒMAS, RISINĀJUMI”

Piektdiena, 14. jūlijs, 2017
20.jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) telpās norisinājās projekta “Reading with Ease and Fun – REF” ERASMUS+ KA2-Strategic Partnership School Education 2015-1-BG01-KA201-014354 konference „LASĪTPRASME: VEICINĀŠANA, PROBLĒMAS, RISINĀJUMI”.

Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir atrast jaunus veidus, formas un metodes, kā lasīšanu bērnu vidū padarīt vieglu un pats galvenais interesantu. Projektā iesaistītās valstis ir – Latvija, Itālija, Bulgārija, Spānija, Portugāle un Turcija.   Projektā, asoc. prof. M. Rozenfeldes vadībā, strādāja pieci cilvēki: vadošā pētniece S. Ušča, pētnieces A. Vindeče, R. Ogriņa, tulks A. Kalvāne un kopumā piedalījās 30 brīvprātīgie, kas bija pirmsskolu un vispārējo izglītības iestāžu skolotāji: 11 dalībnieki no pirmsskolas izglītības iestādēm Pasaka, Vinnijs Pūks, Rotaļa, Auseklītis, Laimiņa, Zvaniņš, Varavīksne, Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde; 19 dalībnieki no skolām: Rēzeknes katoļu vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Rēzeknes 4. vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, Audriņu pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Maltas speciālās pamatskolas, Gaigalavas pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas, Rēzeknes 5 vidusskolas. Tieši šie brīvprātīgie strādāja ar bērniem lasītprasmes veicināšanā.

Notikusī konference ir noslēguma aktivitāte pusgadu ilgajā projektā iesaistīto skolotāju darbībā, kuras laikā skolotāji iesaistīja  skolēnus ar vājām lasīšanas prasmēm un motivāciju lasīt dažādās aktivitātēs: lasīšanā uz skatuves, lasīšanā bibliotēkā, lasīšanā lomās, lasīšanā kopā, izlasīto grāmatu ilustrāciju izstādes rīkošanā, utt., kā arī individuālās nodarbībās ar katru izvēlēto skolēnu, skolēnu vecākiem. Konferences dalībnieki noklausījās informāciju par projekta norisi, aktivitātēm citās projektā iesaistītajās valstīs, kā arī Latvijas  dalības projektā rezultātu analīzi.  Skolotāji – projekta dalībnieki sniedza refleksiju par viņu izglītības iestādes iesaistes projektā ieguvumiem. Visas iesaistītās izglītības iestādes saņēma dāvanas no projekta – atbilstoši  izglītības iestādes līmenim atlasītas grāmatas bērniem lasīšanai. Dāvanas (grāmatas par lasīšanas traucējumu novēršanu, zibatmiņu ar projekta Rokasgrāmatu un darba lapām) par dalību projektā, apliecības par voluntieru darbu projektā un skolotāju profesionālās pilnveides programmas apguvi saņēma arī skolotāji, kuri kā voluntieri bija iesaistījušies projekta darbībā. Atzinības rakstus un dāvanu (grāmatas) saņēma arī projekta īstenotāji, vadības grupa.

Konferences otrajā daļā konferences dalībnieki noklausījās divus referātus - lekcijas, kuras lasīja izcili, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas pazīstami speciālisti. Par lasītprasmes apguvi vecākajā pirmsskolas vecumā runāja LiepU PSDF lektore un  
  LiepU IZI pētniece, studiju programmas Logopēdija direktore, Logopēdijas centra vadītāja,  Alternatīvās izglītības centra vadītāja, logopēde Gundega Tomele. Ar to, kā  mācīt pareizi lasīt, rakstīt skolēniem ar dzirdes traucējumiem, klausītājus iepazīstināja Valmieras vājdzirdīgo  bērnu  internātvidusskolas  - attīstības centra metodiķe Daina Liepiņa. Lektores piedāvāja metodiskus ieteikumus,  demonstrēja lielu skaitu reālu, pašu izstrādātu  mācību līdzekļu.

Konferences laikā tika prezentēti arī dažādi praktiskie mācību video materiāli, bet RTA foajē bija izvietoti stendi ar bērnu darbiem, kuri tapuši sadarbībā ar skolotājiem – projekta voluntieriem. Informatīvajos stendos bija redzami  radošākie pirmsskolas vecuma bērnu lasītprasmes veicināšanas piemēri. Konferences gaitu  papildināja bagātīgas kafijas pauzes, kuras organizēja Rēzeknes uzņēmums LaPica.

Projekta  REF vadītāja Latvijā, Dr.paed.,asoc.prof. Mārīte Rozenfelde norādīja, ka visu projektā iesaistīto dalībvalstu izveidotie metodiskie, mācību  un video materiāli līdz septembrim tiks ievietoti interneta platformā, kur tos varēs noskatīties ikviens interesents. Tuvākā laikā tiks izdota projekta valstu ekspertu kopīgi izstrādātā Rokasgrāmata un darba lapas skolotājiem, kā arī DVD disks ar labākajiem video sižetiem.

Vairāk fotogrāfijas ir apskatāmas šeit. 

Mārīte Rozenfelde,

Projekta  REF vadītāja Latvijā, Dr.paed.,asoc.prof.

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.