Vasaras skolas laikā gūta pieredze turpmāko pētījumu veikšanai

Otrdiena, 4. jūlijs, 2017
Valsts pētījumu programmas ietvaros laikā no 2017. gada 25. līdz 28. jūnijam tika īstenots interaktīvi izglītojošs un sabiedrību informējošs pasākums – vasaras skola, kuras laikā gūta pieredzes apmaiņa turpmāko pētījumu veikšanai projektā iesaistītiem zinātniekiem, doktorantiem un maģistrantiem sadarbībā ar ekspertiem, IZM pārstāvjiem, VISC pārstāvjiem, ārvalstu eksperti no Austrālijas un sociālajiem partneriem.

1.projekta pētnieki turpināja darbu pie Metodiskā materiāla konceptuālā satura izstrādes, lai mērķtiecīgi varētu izmantot moderno tehnoloģiju pakalpojumus cilvēku ierobežojumu/traucējumu gan fiziskā, gan sociālā kontekstā pārvarēšanai un līdz minimumam samazināšanai. 

2.projekta pētnieki demonstrēja Latvijā izstrādātā līdzsvara novērtēšanas prototipa iespējas sociālajā rehabilitācijā un deva iespēju vasaras skolas dalībniekiem to izmēģināt pašiem.

2.projekta pētnieki sniedza ieskatu jaunajā kompetencēs balstītā mācību saturā.

Darba kārtībaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.