Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās

Piektdiena, 30. jūnijs, 2017
Pieteikties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās iespējams elektroniski, vai ierodoties klātienē

No 04.07.2017. līdz 29.08.2017. pieteikumu iesniegšana elektroniski maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

  • reģistrē lietotāja kontu http://www.rta.lv/register/;
  • aizpildi pieteikuma anketu RTA uzņemšanas sistēmā http://www.rta.lv/studiju_pieteikumi, (Profils -> Studiju pieteikumi);
  • veic reģistrācijas maksu;
  • pievieno nepieciešamos dokumentus RTA uzņemšanas sistēmā rta.lv/studiju_pieteikumi.

No 14.08.2017. līdz 29.08.2017. dokumentu iesniegšana klātienē RTA Uzņemšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā ēkā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

29.08.2017. konkursa rezultātu paziņošana (www.lais.lv).

30.08.2017.  un 31.08.2017. līgumu slēgšana Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā  ēka).Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.