RTA aizvadīta 11. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi”

Trešdiena, 28. jūnijs, 2017
No 15. līdz 17. jūnijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika 11. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kuras trīs dienu darbā piedalījās ap 130 dalībnieki, iesniedzot 152 rakstus (publicēti trīs konferences rakstu krājumos, kas pieejami arī elektroniskā vidē http://journals.rta.lv/index.php/ETR). Konferencē tika pārstāvētas šādas valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija, Bulgārija, Spānija, Ķīna, Serbija, Ekvadora, Nīdelande, Baltkrievija, Ukraina, Indija un Somija.

Konferences darbs notika astoņās paralēlās sekcijās, kurās tika prezentēti pārstāvētie jaunākie pēdējo divu gadu pētījumi vides inženierzinātnē, vides un dabas aizsardzībā, ilgtspējīgā lauksaimniecībā, enerģētikā, materiālzinātnē, mehānikā, metālapstrādē, lāzeru tehnoloģijās, matemātiskajā modelēšanā, elektrotehnikā, vides ekonomikā un vadībā, informācijas tehnoloģijās un sociotehnisko sistēmu modelēšanā, vides izglītībā un ilgtspējīgās attīstības procesos. Konferencē pārstāvēto pētījumu jomas bija daudzpusīgas un starpdisciplināras, balstītas uz starptautisko zinātnieku kolektīvu sasniegumu rezultātiem.

RTA vieslektors, inženierzinātņu doktors Sergejs Kodors konferencē prezentēja referātu „Būvju aprišu ģeometrisko īpašību analīze apdzīvotas teritorijas klasifikācijas uzdevumiem” („Geometric Feature Selection of Building Shape for Urban Classification”), stāstot par veikto pētījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Pētījums tika realizēts, turpinot sadarbību ar Valsts Zemes dienestu, lai uzlabotu iepriekš izstrādāto metodi, kas ļauj aktualizēt informāciju par ģeoobjektiem, pielietojot lāzerskenēšanas datus. „Starptautiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi” dod labu iespēju prezentēt savus pētījumus pasaules līmenī ne tikai pašas konferences laikā klātesošajiem, starp kuriem ir pārstāvji no dažādām valstīm, bet arī elektroniski izplatīt zinātnisko publikāciju starptautiski citējamās datubāzēs, piemēram, kā Scopus,” saka S. Kodors.

Savukārt Pāvela Naricas, Ļubomira Lazova, Arta Teilāna, Pētera Grabusta, Edmunda Teirumnieka un Pāvela Cacivkina pētījums bija saistīts ar krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizāciju, izmantojot ģenētiskos algoritmus. Stāsta P. Cacivkins: „Ideja par šo darbu mums radās, meklējot arvien jaunas augstas kvalitātes marķējuma krāsas. Krāsu meklēšanas process ir diezgan sarežģīts, tāpēc tika pieņemts lēmums deleģēt šo uzdevumu pašu izstrādātai automatizētai sistēmai, kura lāzermarķēšanas krāsas apstrādā kā skaitliskus kodus. Eksperimentu laikā bija interesanti novērot, kā ģenētiskie algoritmi, kas pieder pie mašīnmācīšanās algoritmiem un imitē naturālās atlases procesu, lāzera parametru vērtību telpā spēj atrast tādus kodus, kurus izpildot lāzersistēmā, ir iespējams iegūt augstas kvalitātes krāsas. Rezultātā sanāca tāda kā lāzermarķēšanas krāsu „kultivācija” uz metāla virsmas. Mūsu darba papildu mērķis bija pievērst uzmanību RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra zinātniskajai darbībai. RTA organizētā 11.starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi” pavēra iespēju šo mērķi sasniegt. Tagad jebkurš cilvēks, veicot pieprasījumu meklēšanas sistēmā pēc noteiktiem atslēgvārdiem, spēs atrast mūsu darbu. Ir liels gandarījums, ka šī darba rezultātus ir pozitīvi novērtējuši arī mūsu tiešie sadarbības partneri no Vācijas – Mitveidas Augstskolas Lāzeru institūta pārstāvji, kas arī piedalījās ar savu tēmu RTA konferencē.”

Kā atklāj RTA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, tad konferences laikā RTA apmeklēja Hefei Universitātes delegācija. Tiekoties ar RTA rektoru prof. Edmundu Teirumnieku, konstruktīvā sarunā izdiskutētas sadarbības iespējas gan studiju, gan zinātnes, gan kopīgu projektu īstenošanas jomā. Konferences trešajā dienā tika apmeklēti Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu lauki. Centra vadītāja Dr.agr. Veneranda Stramkale izsmeļoši stāstīja par veicamajiem pētījumiem un atbildēja uz daudzajiem konferences dalībnieku jautājumiem. Viļānu novadā konferences dalībnieki iepazinās arī ar biogāzes koģenerācijas stacijas darbu, klātienē vērojot ražošanas procesu.

Tāpat jāuzsver, ka laikā no 12. līdz 16. jūnijam RTA Inženieru fakultātē notika vasaras skola „LaserBaltics 2017”. Tās laikā ārvalstu studenti iepazinās ar Latvijas izglītības sistēmu, apsverot studiju un pētniecisko darbu iespējas RTA. Vasaras skolas laikā tās dalībniekiem tika nodrošinātas teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī zināšanas un prasmes lāzerapstrādes jomā. Tāpat notika diskusijas, prakses un semināri. Vasaras skola veicina ārvalstu augstskolu internacionalizāciju un to integrāciju Eiropas izglītības telpā.

Fotogrāfijas no konferences var apskatīt šeit. 

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.