Autorizēties   |   Reģistrēties

Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām RTA

Otrdiena, 27. Jūnijs
No 26. jūnija līdz 11. jūlija pl.16.00 noris elektroniskā pieteikuma iesniegšana vietnē latvija.lv/studijas, sākas elektroniskā pieteikšanās studijām 12 Latvijas augstskolās, tajā skaitā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA). Studijām var pieteikties interneta vietnē latvija.lv/studijas. Paralēli tam no 4. līdz 11. jūlijam notiks elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē RTA (Atbrīvošanas alejā 115, 121.telpā).

Līdzi jāņem:

  • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  •  centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • pase vai ID karte, ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokuments.
  • reģistrācijas maksa 30 EUR.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana:

  • 14. jūlija no plkst. 15:00 1.kārtas rezultātu paziņošana
  • No 14. līdz 17. jūlijam apstiprina 1.kārtas rezultātus vai atsakās no iegūtās vietas. Piesakās vai atsakās no dalības 2.kārtā.
  • 17. un 18. jūlijā slēdz līgumus ar 1. prioritātes vietu ieguvējiem.
  • 18. jūlijā plkst. 16.00 2.kārtas rezultātu paziņošana.
  • 19. jūlijā līgumu slēgšana ar 2.prioritātes vietu ieguvējiem.

 Tikai pēc pilnas reģistrēšanās studijām reflektants kļūst par pilntiesīgu RTA studentu.

Visu par studijām un uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā meklē šeit.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv