Veiksmīgi aizritējusi RTA Inženieru fakultātes 21. ekoloģiskā ekspedīcija

Pirmdiena, 26. jūnijs, 2017
Ik vasaru profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” 1. kursa studenti pavasara sesijas noslēgumā dodas ekoloģiskajā ekspedīcijā, lai auditorijās un laboratorijās apgūtās teorētiskās zināšanas un iemaņas nostiprinātu praksē, lauka apstākļos veicot izvēlētā areāla vides kvalitātes kompleksu izpēti. Laika gaitā ekoloģiskā ekspedīcija ir kļuvusi par Inženieru fakultātes (IF) tradīciju un šogad tā norisinājās jau 21. reizi. Šoreiz ekspedīcija notika Riebiņu novada teritorijā ietilpstošajā Latgales augstienes Feimaņu pauguraines daļā, kas ir viena no interesantākajām un ainaviski daudzveidīgākajām vietām visā Austrumlatvijas reģionā.

Šogad ekoloģiskā ekspedīcija norisinājās projekta „Riebiņu novada dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros, kas tiek realizēts, RTA cieši un produktīvi sadarbojoties ar Riebiņu novada pašvaldību un finansiāli atbalstīts no RTA Zinātnisko grantu līdzekļiem. Vides pētnieka RTA asoc. prof. Andra Martinova vadībā ekspedīcijas dalībnieki – 8 cilvēki – četrās laivās divu dienu laikā (19.-20. jūnijs) veica aptuveni 26 km pa Riebiņu novada ūdenstecēm un ūdenstilpnēm – Jāšas un Rušonīcas upītēm, kā arī Jāšezeru, Bicānu, Kategrades, Zvejnieku, Zolvas, Sekstu un Rušona ezeriem, kas visi ir savstarpēji savienoti.

Ekspedīcijas dalībnieka bija devušies arī izpētes braucienā uz Rušonu ezera salām, kas ir dabas liegums un Natura 2000 teritorija. Ekoloģiskās ekspedīcijas gaitā tika iegūta daudzpusīga informācija par izpētes areāla vides ekoloģisko kvalitāti – gaisa kvalitāte tika noteikta ar lihenoindikācijas metodi, kā bioindikatorus izmantojot ķērpjus, tika ievākti un uz vietas kompleksi izanalizēti 29 ūdens paraugi, savukārt augsnes paraugu padziļināta analīze tiks veikta septembrī IF ķīmijas laboratorijā.

Iegūtā informācija tiks apstrādāta, analizēta un apkopota ekoloģiskās ekspedīcijas atskaites ziņojumā, ko studenti prezentēs rudens semestra sākumā, iegūtos rezultātus par vides kvalitāti izpētes areālā paredzēts iesniegt Riebiņu novada pašvaldībai. Ievāktie dati tiks izmantoti arī studiju procesā un studentu zinātniski pētniecisko darbu un projektu izstrādē.

Uzskatu, ka Riebiņu novada teritorijā esošā hidrogrāfiskā sistēma ar daudzajiem savstarpēji savienotajiem ezeriem un caurtekām  ir unikāls ūdens, dabas un ekoloģiskā tūrisma objekts, kurā var izstrādāt dažādas grūtības pakāpes tūrisma maršrutus. Teritorijai piemīt ievērojama bioloģiskā daudzveidība un tajā atrodas divas Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas – bez jau minētajām Rušonu ezera salām arī dabas liegums „Jašas–Bicānu ezers”.  Unikāls ir arī teritorijas kultūrvēsturiskais mantojums – tajā ir četri pilskalni (Kategrades, Krupenišku, Rušenicas un Kurtoša), kā arī ainavisks bijušās Gaļenovas muižas parks ar 54 vietējas izcelsmes un introducētām koku un krūmu sugām.

Ivars Matisovs,

Ekspedīcijas dalībnieks, ģeogrāfs un RTA lektors

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu