Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sākas izlaidumu laiks

Piektdiena, 16. jūnijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sākot ar 21. līdz 28.jūnijam būs izlaidumu laiks, kad tiks sveikti akadēmijas absolventi. Visi izlaidumi notiks RTA aktu zālē.

 21.jūnijā Atbrīvošanas alejā 115 notiks izlaidums Izglītības, valodu un dizaina fakultātē šādu studiju programmu absolventiem:

 Plkst. 11.00
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” studiju modulis: Pamatizglītības skolotājs sākumskolā,
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” studiju modulis: Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs,
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” studiju modulis: Svešvalodas (angļu) skolotājs,
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais pedagogs”,
 • profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs”,
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Interjera dizains”
 • profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lietišķā komunikācija un tulkošana”,
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”
Plkst. 13.30
 • profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”,
 • profesionālās bakalaura studiju programmas "Speciālās izglītības skolotājs",
 • profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija”,
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Reliģijas pedagoģija",
 • akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”

22.jūnijā Inženieru fakultātes izlaidums sāksies plkst.15.00.  Izlaidums notiks šādu studiju programmu absolventiem:

 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība",
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Programmēšana un datortīklu administrēšana",
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris",
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris",
 • akadēmiskā maģistra studiju programma "Lāzertehnoloģijas",
 • akadēmiskā maģistra studiju programma "Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas",
 • profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Datorsistēmas"

Izlaidumu laiks noslēgsies 28.jūnijā ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes sekojošu studiju programmu absolventu izlaidumu.

Plkst.  13.00.
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadības zinātne”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Viesmīlības vadība”
 Plkst.  16.00.
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne”,
 • Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Lietišķā vēsture”,
 • Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Arhīvniecība ”,
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Elektroniskā komercija”
Plkst.  18.00.
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Finanses”,
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Ekonomika”,
 • līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Finanšu vadība”,
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vadības zinātne”

Atgādinām, ka uzņemšana pamatstudijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sāksies jau 4.jūlijā un ilgs līdz 11. jūlijam. Pieteikties studijām var, iesūtot pieteikumu elektroniski (www.latvija.lv) vai ierodoties klātienē uzņemšanas kontaktpunktā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā). Vairāk par uzņemšanu lasiet šeit.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.