Eiropas kopīgajā maģistra studiju programmā „Stratēģiskā robežu pārvaldība” pirmais izlaidums

Ceturtdiena, 15. jūnijs, 2017
Šī gada 7.jūnijā Salamankas Universitātē, Spānijā notika Eiropas kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” izlaiduma ceremonija, kurā maģistra diplomus saņēma 22 jaunie maģistri. Tā ir pirmā kopīgajā maģistra studiju programmā iesaistīto dalībvalstu skaita ziņā lielākā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

Viens no programmas absolventiem ir Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Eiropas lietu un projektu nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Andrejs Rogozins. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) izlaiduma ceremonijā Spānijā pārstāvēja rektors Edmunds Teirumnieks, studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško - Štekele, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne Iveta Mietule un studiju programmas direktore Latvijā Daina Znotiņa.

RTA ir viena no piecām Eiropas  augstākās izglītības iestādēm, kura nodrošina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) programmas praktisko īstenošanu. Programmas īstenošana notiek arī Lietuvā - Mikolas Romeris universitāte, Nīderlandē - Nīderlandes Drošības akadēmijas Militāro zinātņu fakultāte, Spānijā - Valsts Tālmācības universitāte un Salamankas Universitāte.

Kopīgās studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus robežapsardzības jomā, kuri ir spējīgi strādāt dinamiskā daudzkultūru vietējā un starptautiskajā vidē, kuri saprot, analizē un spēj stratēģiski plānot savas organizācijas, struktūrvienības darbību, harmonizējot vienotu pieeju pie ES ārējām robežām. Speciālisti, kuri ir līderi savās organizācijās, ir spējīgi atbildīgi rīkoties, virzīties uz organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanu, spēj uzņemties atbildību par sadarbības tīkla izveidi, attīstību un koordinēšanu, ir radoši un inovatīvi, jo spēj izstrādāt un attīstīt inovatīvus risinājumus un labāko praksi, spēj kritiski izvērtēt, izstrādāt, attīstīt stratēģiskus un kolektīvus mērķus valsts robežu drošības nodrošināšanai un ir spējīgi pētīt un risināt problēmas un veikt pētniecisko darbu.

Informāciju sagatavoja programmas direktore Latvijā

 Daina ZnotiņaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.