Imants Zarembo: „Zinošiem un spējīgiem darbiniekiem nav problēmu atrast darbu savā specialitātē”

Otrdiena, 13. jūnijs, 2017
Aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieks un vieslektors Imants Zarembo veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu „Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija”, iegūstot inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.

Mācoties skolā, Imants zināja, ka savu dzīvi vēlas saistīt ar IT jomu. Rēzeknes Augstskolā absolvējis bakalaura studiju programmu „Programmēšanas inženieris”, maģistra studiju programmu „Datorsistēmas” un šogad RTA ieguvis doktora grādu inženierzinātnēs. Jau trešo gadu Imants ir RTA vieslektora amatā un studentiem māca tādus studiju kursus kā „Datorgrafika un dizains”, „Multimediju tehnoloģijas”, „Datorlingvistika”.

Promocijas darba tēma tika izvēlēta saistībā ar piedāvājumu, kas radās akadēmijas un Valsts zemes dienesta sadarbības rezultātā. „Informācijas sistēmās datu modeļi nosaka to, kādā veidā informācija tiek apstrādāta un glabāta. Lai dažādas sistēmas spētu koplietot datus, to datu modeļiem jābūt saderīgiem, kas praksē bieži vien tā nav. Parasti šo uzdevumu risina, piesaistot nozares un IT speciālistus, kas veic šo darbu manuāli. Pēc saderības noteikšanas var plānot nākamos soļus datu koplietošanas nodrošināšanai, piemēram, veicot datu integrāciju. Manā promocijas darbā izstrādātā metodoloģija nodrošina automātisku dažādos veidos izteiktu datu modeļu saderības noteikšanas risinājumu konceptuāliem un relāciju datu modeļiem,” sava promocijas darba galveno ideju ieskicē I. Zarembo.

Pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas Imants Rēzeknes programmatūras izstrādes uzņēmumā „MS-ID” sāka strādāt par sistēmanalītiķi, tad par biznesa analītiķi. Vēlāk kopā ar līdzīgi domājošiem kolēģiem izveidoja atsevišķu uzņēmumu „Soaphog”, kas nodarbojas tikai ar videospēļu radīšanu. Šobrīd Imants ir videospēļu studijas, kurai jūnijā paliek divi gadi, vadītājs. Tiek strādāts gan pie pasūtījuma projektiem, gan īstenotas pašu izlolotas videospēļu ieceres. Tā, piemēram, Imants ir piedalījies RTA datorspēles „Iepazīsimies/ Īsapazeisim”, kas ir veltījums Latgales kongresa simtgadei (2017) un Latvijas simtgadei (2018), izstrādē. Tāpat piedalījies četru datorspēļu izveidē, kas radītas projekta „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums” laikā. Kā īpašu notikumu Imanta profesionālajā sfērā var minēt maija izskaņā klajā nākušo jauno lomu datorspēli „Rezrog”, ko Imants kopā ar kolēģiem veidoja vairāk nekā divus gadus.

 Vai ir viegli iesaistīties datorspēļu izstrādes pasaulē? Ja uz šo jautājumu skatās no lokālā aspekta, tad Imants atzīst, ka Rēzeknē to darīt nav viegli, jo datorspēļu izstrāde pati par sevi ir sarežģīts process, kas prasa daudz zināšanu un pieredzes, bet jaunajiem speciālistiem tieši šajā jomā trūkst vajadzīgo iemaņu. „Mūsu uzņēmumā regulāri piedāvājam studentiem prakses vietas. Šogad ir pieci RTA studenti, kas pie mums iziet tieši videospēļu izstrādes praksi,” saka Imants. Bieži vien prakse ir labs starts jaunajiem studentiem pirmo darba gaitu uzsākšanā, jo veiksmīgas sadarbības rezultātā pēdējo kursu studenti uzņēmumā paliek arī strādāt.

 Topošajiem studentiem Imants iesaka studēt inženierzinātnes, uzsverot, ka programmētāju vakanču vienmēr ir pietiekoši daudz un profesionāļu šajā jomā trūkst. „Svarīgi ir studiju laikā un praksēs iegūt nepieciešamās zināšanas, lai, absolvējot studiju programmu, kļūtu par pieprasītu speciālistu darba tirgū. Zinošiem un spējīgiem darbiniekiem nav problēmu atrast darbu savā specialitātē, turklāt nemaz nav jābrauc uz Rīgu, jo darbu var atrast arī Rēzeknē,” saka Imants.

Inga Kaļva,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.