Izvēlies studēt inovatīvā studiju programmā „Lietišķā vēsture”!

Otrdiena, 13. jūnijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) studiju programma „Lietišķā vēsture” sniedz iespēju paplašināt vēstures zināšanas un pētnieciskās prasmes.

Studiju process balstās uz vēstures informācijas izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tāpēc studējošie apgūst ne vien vēsturi/kultūras vēsturi, bet arī informācijas un komunikācijas zinātņu pamatus, praksēs iepazīst Latvijas Nacionālā arhīva vai kādas ES valsts arhīvu darbu, Latvijas vai ārvalstu muzeju darbu, piedalās mutvārdu vēstures ekspedīcijās, apgūst periodikas pētniecību, informācijas vizualizēšanu, digitalizēšanas iemaņas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā u.c. prasmes.

Pēc studiju programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, izvēloties vēstures, kulturoloģijas, muzeoloģijas, arhīvniecības vai skolotāju studiju virzienus.

Absolventu atsauksmes

Studēt RTA vēsturniekos – lieliska iespēja aizbraukt studēt uz citām Eiropas augstskolām. Mācoties internacionālā vidē, var iepazīties ar citu valstu kultūru un vēsturi, kā arī studiju laikā ceļot pa Eiropu. (Vadims.)

Studijas man deva jaunu pasaules skatījumu. Bez studijām man nebūtu tik liela pieredze un priekšrocība diskutēt, saprast, analizēt notikumus un mirkļus, studējot maģistrantūrā Ķīnā. (Agnese.)

* Apgūstamo kursu plašais un daudzveidīgais klāsts padara absolvēto studiju programmu par starpdisciplināru, kas mūsdienu globalizācijas apstākļos ir īpaši pozitīvi. Iegūtās zināšanas man lieti noder muzeja darbā un studējot profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”. (Kaspars.) 

Es ļoti augstu vērtēju studiju laikā iegūto zinātniskās pētniecības pieredzi, publiskās uzstāšanās iemaņas studentu konferencēs ne vien Latvijā, bet arī Lietuvā, Krievijā un Bulgārijā. Manā dzīvē kā paliekoša vērtība vienmēr paliks Gabrovas muzeju un arhīva praksēs iegūtā pieredze. (Līga.)

* RTA studenti vienmēr cenšas izpalīdzēt viens otram, ja rodas kādas problēmas vai neskaidrības. Studenti ir ļoti atraktīvi, piedalās dažādos pasākumos, veic zinātniski pētniecisko darbu gan dažādos projektos, gan individuāli. (Alīna.)

Izvēloties studēt RTA vēsturniekos, paralēli tiek pavērtas jaunas iespējas izzināt un pilnveidot pašam sevi gan vēstures, gan arī radošajā jomā. Lietišķās vēstures studijas dod jaunu skatījumu uz dzīvi. Tas ir laiks, kad ir iespējams realizēt sen lolotas ieceres, ko nodrošina aktīva piedalīšanās studentu pašpārvaldē, deju kolektīvā, korī, teātrī, visdažādākajos akadēmijas studentu pasākumos, vai vienkārši labi pavadīt laiku kopā ar jauniem draugiem un kolosāliem kursabiedriem. (Rihards.)   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.