Vasaras skola “LaserBaltics 2017”

Piektdiena, 9. jūnijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Inženieru fakultāte no 12. līdz 16. jūnijam organizē Vasaras skolu „LaserBaltics 2017”.

Vasaras skolas mērķis

Studentiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā u.c.) un tādējādi apsvērt studiju un pētniecisko darbu iespējas konkrētajā augstākās izglītības iestādē. Vasaras skolas mērķis ir nodrošināt dalībniekiem teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī zināšanas un prasmes lāzerapstrādes jomā. Iesaistīto profesoru un lektoru gadu ilgā pieredze lāzeru pielietošanā nodrošina augstas kvalitātes visaptverošu izglītību. Ieplānotas diskusijas, prakses un semināri. Vasaras skola veicinās ārvalstu augstskolu internacionalizāciju un to integrāciju Eiropas izglītības telpā.

 Mērķauditorija

  • Tiešā vasaras skolas auditorija – inženieru, dabaszinātņu un mašīnbūves fakultāšu studenti no Latvijas un ārzemju augstskolām un universitātēm.
  • Netiešā vasaras skolas auditorija – mazo un vidējo uzņēmumu tehnoloģisko nodaļu inženieri.

Sagaidāmie rezultāti

  • Studentu augstas kvalitātes apmācība materiālu lāzerapstrādes jomā.
  • Teorētisku un praktisku zināšanu un prasmju ieguve lāzertehnoloģiju un materiālu lāzerapstrādes jomā (lāzera stara un matērijas mijiedarbība, cietvielu fizika, kvantu mehānika).
  • Diskusijas par aktuālajām tehniskajām tendencēm lāzeru pielietošanā un materiālu lāzerapstrādē. Pieredzes un ideju apmaiņa, kā arī lietderīga prakse.
  • Tehnisko jautājumu lāzertehnoloģiju jomā aktualizēšana.
  • Teorētisku un praktisku zināšanu ieguve darba drošības tehnikas jautājumos darbā ar lāzera starojumu.
  • Starpkultūru kompetences ieguve.
  • Svešvalodu prasmju pilnveide.

PDF Vasaras skolas programma

Vasaras skolas atbalstītājiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.