Studiju maksas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Trešdiena, 7. jūnijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senāts apstiprinājis studiju maksas 2017./2018. studiju gadā 1. kursam.

Studēt par maksu var arī pilna laika studiju grupās, ja netiek izturēts konkurss uz piešķirtajām valsts finansētajām budžeta vietām. Šogad reflektantiem uzņemšanas periodā pilna laika studijās RTA piedāvās 409 valsts finansētās budžeta vietas. Savukārt nepilna laika (neklātienes) studijas tiek piedāvātas par maksu. 

RTA apstiprinātas šādas studiju maksas (gadā):

Studiju programmas nosaukums Studiju maksa gadā pilna laika studijāmEur/gadā Studiju maksa gadā nepilna laika studijāmNLEur/gadā

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

 

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vadības zinātne”

1450

 1090

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Tehnoloģiju un inovāciju vadība"

1450

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība"

1450

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība", starpvalstu kopīgās studiju programmas studentiem

1050

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība”

 1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ekonomika”

1450

1160

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Lietišķā vēsture”

 1450

1090

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”

1450

1330

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Tiesību zinātne”

 1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Arhīvniecība”

1450

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Vadības zinātne”

 1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Finanšu vadība”

 

1090

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Finanses”

 

1090

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze”*

 

1450

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Grāmatvedība” 

 

1450

 

1160

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālā plānošana un attīstība”

1490

 1120

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālie mediji un komunikācija”

1490

 

Inženieru fakultāte

 

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”

 1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Pārtikas produktu pārstrāde”

1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Mašīnbūve”

 

1490

 

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Apģērbu dizains un tehnoloģija”

1490

1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Programmēšanas inženieris” (ar studiju virzieniem: datorsistēmu, datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs, tīmekļa tehnoloģiju programmētājs)

 
1490

1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

1490

 1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mehatronika”

1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Elektroniskā komercija”

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

1490

1200

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Vides aizsardzība”

1650

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai "Datorsistēmas"

1650

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

1650

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas"

1650

 

Doktora studiju programmai „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

2950

 

Doktora studiju programmai „Vides inženierzinātne”

2950

 

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Skolotājs 

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Lietišķā komunikācija un tulkošana”

 
1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Sociālais pedagogs”

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

 
1450

 
1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”

 
1490

 
 1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Vides dizains”

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālais rehabilitētājs”

1450

1120

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Filoloģija”

1450

 1120

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”

1490

 

Profesionālajai izglītības zinātņu maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”  

1490

 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Dizains”

1650

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”

 

1160

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Filoloģija”

1450

 

Doktora studiju programmai „Pedagoģija”

2250

1900Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.