Studiju maksas atlaides Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Trešdiena, 7. jūnijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senāts ir apstiprinājis studiju maksas 2017./2018. studiju gadā 1. kursam un noteicis sekojošas studiju maksas atlaides:
 • Studentiem ar kustību traucējumiem, studiju maksai piedāvāt atlaidi 75.00 EUR apmērā.
 • 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2016.
 • 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
 • 15 % atlaidi 1. studiju gadā saņems RTA 2017./2018.studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RA maģistrantūrā.
 • 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
 • 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.
 • 5%, 10%, 15% atlaidi no pilnās studiju maksas saņem attiecīgi 10, 15, 20 cilvēku studentu grupas no ārzemju partneraugstskolām, kas nav ES dalībvalstu augstskolas.
 • Studiju maksas atlaides ārzemju studentiem 2017./2018.st.g.:
 • Ja RTA studējošais ārzemju students piesaista maksas studijām vienu citu ārzemju studentu, saņem 10% atlaidi viena gada studiju maksai. (Studiju maksas atlaidi students saņem tajā gadā, kad ir piesaistījis ārzemju studentus.)
 • Ja RTA ārzemju studējošais students piesaista maksas studijām divus vai vairāk ārzemju studentus, saņem 15% atlaidi viena gada studiju maksai.( Studiju maksas atlaidi students saņem tajā gadā, kad ir piesaistījis ārzemju studentus.)
 • 15% atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA Absolventu Asociācijas biedri, kuri turpina studijas RTA
 • 100% atlaidi no studiju programmas pilnās studiju maksas vienam studiju gadam, saņems tie RTA sekmīgie studējošie, kuri spēlē augstākās līgas sporta komandā, Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu, starptautisko un citu nozīmīgu sacensību dalībnieki Olimpiskajos sporta veidos pēc attiecīgas sporta organizācijas rekomendācijas.

Plašāka informācija RTA Uzņemšanas komisijā: Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV–4601

Tālr. 26462152, 26695553Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.