Reflektantu uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Pirmdiena, 5. jūnijs, 2017
No 26. jūnija līdz 11.jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks reflektantu uzņemšana pamatstudijām.

Pieteikšanās kārtība

 

E- pakalpojumu portālā www.latvija.lv

No 26.jūnija līdz 11.jūlijam plkst. 16.00 pieteikumu iesniegšana elektroniski

(https://www.latvija.lv/lv/Studijas)

Pieteikumu iesniegšana / apstiprināšana 

No 4. līdz 11.jūlijam  pieteikumu iesniegšana  elektroniski un apstiprināšana klātienē vienotās uzņemšanas kontaktpunktā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdien (8.jūlijā) no 9.00 līdz 14.00

SVARĪGI!!! Noteikti ir jāierodas personiski apstiprināt elektroniski aizpildīto pieteikumu uzņemšanas kontaktpunktā.

Līdzi:

  • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  •  centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  • pase vai ID karte, ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokuments.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana 

14.jūlija no plkst. 15:00 1.kārtas rezultātu paziņošana

No 14. līdz 17. jūlijam apstiprina 1.kārtas rezultātus vai atsakās no iegūtās vietas. Piesakās vai atsakās no dalības 2.kārtā.

17. un 18. jūlijā slēdz līgumus ar 1. prioritātes vietu ieguvējiem.

18.jūlijā plkst. 16.00 2.kārtas rezultātu paziņošana.

19. jūlijā līgumu slēgšana ar 2.prioritātes vietu ieguvējiem.

 Reģistrācijas maksu EUR 30 var veikt skaidrā naudā uzņemšanas kontaktpunktā  vai ar pārskaitījumu (www.latvija.lv)

No 14. augusta līdz 29. augustam – uzņemšana nepilna laika pamatstudiju programmās, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, maģistra studiju programmās.

No 28. augusta līdz 30.augustam – uzņemšana doktora studiju programmās.

Vairāk informāciju par uzņemšanu meklē šeit.

Tāpat informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26695553, vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv vai Iveta.Volkova@rta.lv

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.