Apvārsnis 2020

Atvērts uzsaukums inovatīvo apmācību tīklu projektiem

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi

 

Iespēja apmeklēt infodienu un kontaktbiržu par SwafS programmu Varšavā

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Aicinām uz informācijas dienām par aprites ekonomiku un industrijas transformāciju

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Jaunie zinātnieki var iesniegt pieteikumus ERC Starting Grant

Vairāk: Apvārsnis 2020 » Jaunumi 

 

Stipendijas
Iespēja pieteikties prakses stipendijai ASV
Vairāk: Stipendijas » Stipendijupiedāvājumi

 

Erasmus+ 

Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projektu īstenotāji tiksies seminārā

Vairāk: Erasmus+ » Jaunumi 

 

Nordplus

Jelgavā notiks seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

Vairāk: Nordplus » Jaunumi

 

Nozarukonkursi 

Noskaidroti labākie jaunie profesionāļi lauksaimniecībā

Vairāk: Nozarukonkursi » Jaunumi

 

LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma

Ir atvērti projektu pieteikumu konkursi LIFE programmā. LIFE ir Eiropas vides un klimata rīcības programma laika posmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. LIFE juridiskais pamats ir Regula 1293/20131. LIFE programma ir strukturēta divās apakšprogrammās: Vides apakšprogrammā un Klimata politikas apakšprogrammā. Kopējais finansējums LIFE programmas īstenošanai ir EUR 3 456 655 000, no kuriem 75% ir piešķirti apakšprogrammai „Vide” (EUR 2 592 491 250) un 25% „Klimata politikas apakšprogrammai”.

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/easme/en/life

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti. Plānotais 3. atlases kārtā pieejamais finansējums – 15 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts gan ar saimniecisko darbību saistītiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. 

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

 

Izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 4. kārtā

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr. 474

Projekta īstenošanas laika periods: 2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Plānotais kopējais projekta finansējums – EUR 25 353 413

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/?tl_id=22866&tls_id=55365

 

DAAD

DAAD (Deusther Akademisher Autausch Dienst jeb German Academic Exchange Service)

Informācijas centrs Rīgā pārstāv Igauniju, Latviju un Lietuvu.

!!! DAAD aktuālais stipendiju piedāvājums!!!

DAAD Informācijas centrs informē par studiju iespējām Vācijā, palīdz veidot akadēmisko sadadarību, konsultē studentus un zinātniekus par stipendiju iespējām visos akadēmiskās izglītības un darba posmos, kā arī ir kontaktpersonas jautājumos, kas attiecas uz ģermānistikas jomu un citām ar Vāciju saistītām aktivitātēm.

Saņemiet jaunako informāciju DAAD mājas lapā, Facebook vietnē un atrodiet jaunumus DAAD notikumu kalendārā!

Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.daad.lv/index.php/lv/

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu