Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Nr.p.k.
Studiju programmas nosaukums
Grādu un kvalifikā-ciju ieguvušo personu skaits
Tajā skaitā
par budžeta līdzekļiem
par studiju maksu

1.

Pamatstudiju programmas:

 

 

 

1.1.

Koledžas līmeņa programmas (kods 41)

 

 

 

1.1.1.

„Apģērbu dizains un tehnoloģija”

4

4

0

1.1.2.

„Sociālais rehabilitētājs”

2

2

0

1.1.3.

„Būvniecība”

26

23

3

1.1.4.

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”

14

14

0

1.1.5.

“Grāmatvedība”

4

4

0

1.2.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas (43)

 

 

 

1.2.1.

“Filoloģija”

1

1

0

1.2.2.

“Lietišķā vēsture”

2

2

0

1.2.3.

“Vadības zinātne”

7

5

2

1.2.4.

“Viesmīlības vadība”

6

5

1

1.2.5.

“Tehnoloģiju un inovāciju vadība”

2

2

0

1.3.

Profesionālās pamatstudiju programmas (42)

 

 

 

1.3.1.

“Vides inženieris”

13

13

0

1.3.2.

“Programmēšanas inženieris”

5

5

0

1.3.3.

“Skolotājs (studiju modulis Svešvalodas (angļu) skolotājs)”

2

2

0

1.3.4.

“Skolotājs (studiju modulis Pamatizglītības pirmā posma skolotājs ) ”

17

12

5

1.3.5.

“Skolotājs (studiju modulis Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs)”

2

2

0

1.3.6.

“Skolotājs (studiju modulis Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs)”

2

2

0

 

„Lietišķā komunikācija un tulkošana”

6

6

0

1.3.7.

„Uzņēmējdarbība (Komercpakalpojumu vadītāja specializācija)”

3

0

3

1.3.8.

„Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītāja specializācija)”

6

6

0

1.3.9.

„Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadītāja  specializācija)”

8

7

1

1.3.10.

„Tiesību zinātne”

19

14

5

1.3.11.

„Speciālās izglītības skolotājs”

8

0

8

1.3.12.

„Mehatronika”

7

7

0

1.3.13.

“Sociālais pedagogs”

11

11

0

1.3.14.

“Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

10

0

10

1.3.15.

„Interjera dizains”

7

7

0

1.3.16.

“Ekonomika (specializācija Uzņēmējdarbības tiesības)”

4

4

0

1.3.17.

“Ekonomika (specializācija Finanšu un grāmatvedības vadība)”

13

8

5

1.3.18.

„Elektroniskā komercija”

7

7

0

1.3.19.

„Robežapsardze”

11

11

0

 

Pamatstudijās kopā

229

186

43

2.

Augstākā līmeņa studiju programmas:

 

 

 

2.1.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas (45)

 

 

 

2.1.1.

“Vadības zinātne”

6

2

4

2.1.2.

“Pedagoģija”

9

9

0

2.1.3.

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (3 semestri)

5

5

0

2.1.4.

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (4 semestri)

6

6

0

2.1.5.

„Lāzertehnoloģijas”

2

2

0

2.1.6.

“Filoloģija”

1

1

0

2.1.7.

“Reģionālie mediji un komunikācija”

4

4

0

2.1.8.

“Reģionālā plānošana un attīstība”

4

0

4

2.2.

2.līmeņa profesionālās programmas (44, 46, 48)

 

 

 

2.2.1.

“Finanses”

5

0

5

2.3.

Profesionālā maģistra studiju programmas (47)

 

 

 

2.3.1.

“Vides aizsardzība” (3 semestri)

2

2

0

2.3.2.

“Vides aizsardzība”(4 semestri)

1

1

0

2.3.3.

“Finanšu vadība”

7

0

7

2.3.4.

“Tiesību zinātne” (3 semestri)

8

7

1

2.3.5.

“Tiesību zinātne” (4 semestri)

1

0

1

2.3.6.

„Datorsistēmas” (3 semestri)

3

3

0

2.3.7.

„Datorsistēmas” (4 semestri)

2

0

2

2.3.8.

„Karjeras konsultants”

5

5

0

2.3.9.

„Speciālā pedagoģija”

16

16

0

2.3.10.

„Arhīvniecība”

5

5

0

2.3.11.

„Dizains”

6

6

0

2.4.

Doktora studiju programmas (51)

 

 

 

2.4.1.

„Pedagoģija”

1

0

1

 

Augstākā līmeņa studijās kopā

99

74

25

 

Akadēmijā kopā

328

260

68

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu