Absolventu skaits RTA

 

 


Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju 2019./2020. akadēmiskajā studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

 

Studiju programmas kods

Studiju programmas nosaukums

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

Tajā skaitā

par budžeta līdzekļiem

par studiju maksu

 

Kopā

297

206

91

41..

 

59

50

9

41344

Grāmatvedība

12

8

4

41345

Ražošanas loģistika

2

2

0

41484

Programmēšana un datortīklu administrēšana

5

5

0

41521

Mašīnbūve

14

14

0

41541

Pārtikas produktu pārstrāde

5

5

0

41542

Apģērbu dizains un tehnoloģija

3

3

0

41582

Būvniecība

14

9

5

41762

Sociālais rehabilitētājs

4

4

0

42..

 

137

88

49

42141

Skolotājs (studiju modulis Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)

3

3

0

42141

Skolotājs (studiju modulis Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs)

3

3

0

42141

Skolotājs (studiju modulis Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)

11

8

3

42141

Speciālās izglītības skolotājs

9

0

9

42141

Sociālais pedagogs

5

5

0

42214

Interjera dizains

5

5

0

42222

Lietišķā komunikācija un tulkošana

5

5

0

42310

Ekonomika (specializācija finanšu un grāmatvedības vadība)

21

13

8

42345

Uzņēmējdarbība (Komercpakalpojumu vadītāja specializācija)

2

0

2

42345

Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītāja specializācija)

7

7

0

42345

Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija)

5

4

1

42380

Tiesību zinātne

5

1

4

42484

Programmēšanas inženieris

9

9

0

42521

Mehatronika

4

4

0

42526

Vides inženieris

5

5

0

42762

Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

26

4

22

42861

Robežapsardze

12

12

0

43..

 

26

18

8

43345

Viesmīlības vadība

8

4

4

43345

Vadības zinātne

4

4

0

43345

Tehnoloģiju un inovāciju vadība

1

0

1

43380

Tiesību zinātne

13

10

3

44..

 

7

0

7

44343

Finanses

7

0

7

45..

 

19

12

7

45142

Pedagoģija

1

1

0

45345

Vadības zinātne

5

2

3

45345

Reģionālā plānošana un attīstība

3

0

3

45483

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (4 semestri)

3

2

1

45483

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (3 semestri)

4

4

0

45521

Lāzertehnoloģijas

3

3

0

46..

 

0

0

0

47..

 

49

38

11

47141

Speciālā pedagoģija

13

11

2

47142

Karjeras konsultants

1

1

0

47214

Dizains

7

7

0

47343

Finanšu vadība

3

0

3

47380

Tiesību zinātne (3 semestri)

15

10

5

47483

Datorsistēmas (4.semestri)

1

0

1

47483

Datorsistēmas (3.semestri)

2

2

0

47526

Vides aizsardzība (4.semestri)

1

1

0

47526

Vides aizsardzība (3.semestri)

6

6

0

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.