Zinātnes padomes sastāvs

Zinātnes padomes priekšsēdētājs:  Angelika Juško – Štekele - Studiju un zinātņu prorektora p.i.
Zinātnes padomes locekļi: 
Edmunds Teirumnieks – rektors
Jānis Dzerviniks - Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns
Sandra Murinska-Gaile - Zinātņu daļas vadītāja
Ērika Teirumnieka - Inženieru fakultātes dekāne
Iveta Mietule – Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne
Velta Ļubkina - REGI direktore
Māris Igavens - projektu koordinators

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īstenotie zinātniskie virzieni

  1. Mašīnbūve, metālapstrāde, aparātbūve un materiālzinātne.
  2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorzinātne.
  3. Viedā enerģētika un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana.
  4. Pakalpojumu uzņēmējdarbība, t.sk., viesmīlības un tūrisma industrijas.
  5. Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši mūsdienu situācijas vajadzībām.
  6. Sociālās labklājības un rehabilitācijas tehnoloģijas un cilvēkdrošība.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv