Zinātnes padomes sastāvs

Zinātnes padomes priekšsēdētājs:  Angelika Juško – Štekele - Studiju un zinātņu prorektore
Zinātnes padomes locekļi: 

Edmunds Teirumnieks – rektors

Antra Kļavinska – Zinātņu daļas vadītāja

Jānis Dzerviniks – Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna p.i.

Ērika Teirumnieka – Inženieru fakultātes dekāne

Iveta Mietule – Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne

Velta Ļubkina –  REGI direktore

Māris Igavens – projektu koordinators

Anda Zvaigzne – Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centra vadītāja

Artis Teilāns – Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs

Pāvels Narica – Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs

Andris Martinovs – Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra vadītājs

Ilze Švirkste – Bibliotēkas vadītāja

Pāvels Cacivkins - Studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īstenotie zinātniskie virzieni

  1. Mašīnbūve, metālapstrāde, aparātbūve un materiālzinātne.
  2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorzinātne.
  3. Viedā enerģētika un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana.
  4. Pakalpojumu uzņēmējdarbība, t.sk., viesmīlības un tūrisma industrijas.
  5. Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši mūsdienu situācijas vajadzībām.
  6. Sociālās labklājības un rehabilitācijas tehnoloģijas un cilvēkdrošība.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv