Rēzeknes Augstskolā uzņemto studentu skaits 2015./2016.akadēmiskajā studiju gadā

Nr. p.k.

Studiju programmas nosaukums

Studentu skaits kopā

Tajā skaitā

Pilns laiks

Nepilns laiks

Valsts budžets

Studiju maksa

Studiju maksa

1.

Pamatstudiju programmas:

 

 

 

 

1.1.

Koledžas līmeņa programmas (kods 41)

88

69

-

19

1.1.1.

„Apģērbu dizains un tehnoloģija”

7

7

-

-

1.1.2.

„Sociālais rehabilitētājs”

6

6

-

-

1.1.3.

„Būvniecība”

43

24

-

19

1.1.4.

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”

32

32

-

-

1.2.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas (43)

39

37

2

-

1.2.1.

„Filoloģija”

3

3

-

-

1.2.2.

„Lietišķā vēsture”

9

9

-

-

1.2.3.

„Vadības zinātne”

8

8

-

-

1.2.4.

„Viesmīlības vadība”

8

6

2

-

1.2.5.

„Tehnoloģiju un inovāciju vadība”

11

11

-

-

1.3.

Profesionālā bakalaura studiju programmas (42)

267

209

15

43

1.3.1.

„Vides inženieris”

20

20

-

-

1.3.2.

„Programmēšanas inženieris”

25

25

-

-

1.3.3.

„Elektroniskā komercija”

7

7

-

-

1.3.4.

„Mehatronika”

14

14

-

-

1.3.5.

„Tiesību zinātne”

35

30

-

5

1.3.6.

„Uzņēmējdarbība”

32

26

1

5

1.3.7.

„Ekonomika”

23

14

1

8

1.3.8.

„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

7

7

-

-

1.3.9.

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

27

17

-

10

1.3.10.

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

8

8

-

-

1.3.11.

„Svešvalodas skolotājs”

8

8

-

-

1.3.12.

„Sociālais pedagogs”

12

12

-

-

1.3.13.

„Interjera dizains”

5

5

-

-

1.3.14.

„Sociālais darbs un rehabilitācija”

20

7

13

-

1.3.15.

„Lietišķā komunikācija un tulkošana”

9

9

-

-

1.3.16.

„Speciālās izglītības skolotājs”

15

-

-

15

 

Pamatstudijās kopā

394

315

17

62

2.

Augstākā līmeņa studiju programmas:

 

 

 

 

2.1.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas (45)

63

32

31

-

2.1.1.

„Pedagoģija”

6

6

-

-

2.1.2.

„Vadības zinātne”

10

5

5

-

2.1.3.

„Filoloģija”

1

1

-

-

2.1.4.

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

13

13

-

-

2.1.5.

„Lāzertehnoloģijas”

7

7

-

-

2.1.6.

„Stratēģiskā robežu pārvaldība”

26

-

26

-

2.2.

2.līmeņa profesionālās programmas (44, 46, 48)

11

-

-

11

2.2.1.

„Finanses”

6

-

-

6

2.2.2.

„Reliģijas pedagoģija”

5

-

-

5

2.3.

Profesionālā maģistra studiju programmas (47)

114

95

14

5

2.3.1.

„Vides aizsardzība”

11

11

-

-

2.3.2.

„Arhīvniecība”

13

13

-

-

2.3.3.

„Tiesību zinātne”

22

20

2

-

2.3.4.

„Finanšu vadība”

5

-

-

5

2.3.5.

„Datorsistēmas”

4

4

-

-

2.3.6.

„Speciālā pedagoģija”

42

30

12

-

2.3.7.

„Karjeras konsultants”

10

10

-

-

2.3.8.

„Dizains”

7

7

-

-

2.4.

Doktora studiju programmas (51)

9

4

5

-

2.4.1.

„Vides inženierzinātne”

2

2

-

-

2.4.2.

„Pedagoģija”

5

-

5

-

2.4.3.

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

2

2

-

-

 

Augstākā līmeņa studijās kopā

197

131

50

16

 

Augstskolā kopā

591

446

67

78

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv