RTA zinātniskā granta projekta „Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē” rezultāti

Rēzeknes pilsētas galvenā iela – Atbrīvošanas aleja – ir vieta, kur mūsdienās notiek daudzveidīgi sabiedriskie pasākumi. Arī ikdienā sabiedriskā transporta pieturvietās rosās gan pilsētnieki, gan arī pilsētas viesi.      

Projekta mērķis bija aktīvi iesaistīties Rēzeknes pilsētas informatīvās un kultūrvides veidošanā, vienlaicīgi veicinot RTA dažādu nozaru zinātnieku un studējošo sadarbību ar pilsētas institūcijām.

Projekts tika īstenots no 2016.g. februāra līdz 2016.g. decembrim. Tā īstenošanā darbojās RTA docētāji (V. Čakša, A. Strode, V. Malahovskis), studiju programmu „Lietišķā vēsture”, „Interjera dizains” un maģistra programmas „Arhīvniecība” studenti. Sadarbības partneris bija Rēzeknes pilsētas dome, tās  struktūrvienības – Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka  un Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centrs.

 Projekta gaita un rezultāti:

  1. Apkopota informācija un Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā atlasītas fotogrāfijas par nozīmīgākajiem kultūrvēstures objektiem Atbrīvošanas alejas 14 sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē.
  2. Izstrādāts informācijas stenda vizuālā un mākslinieciski estētiskā noformējuma projekts.
  3. RTA izdevniecībā veikt 26 informācijas stendu maketēšanu, drukāšanu.
  4. Nodrošināta informācijas stendu uzstādīšana Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās.
  5. Rēzeknes pilsētas sabiedrībai un viesiem nodoti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās izvietotie plakāti, kuros atspoguļota informācija un ilustratīvais materiāls par pilsētas vēsturē un izaugsmē nozīmīgiem pagātnes un tagadnes objektiem, kas atrodas vai ir atradušies šo vietu apkaimē.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv