Profesore, Dr.philol.,
Sanita Lazdiņa

sanita.lazdina@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences/ Ievads lietišķajā valodniecībā
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
26411587
Pasniedzamie kursi: Otrā svešvaloda / Terminoloģijas bāzes veidošana/ Lietišķā vācu valoda kā otrā svešvaloda/ Literatūra starpkultūru komunikācijā/ Komunikatīvā vācu valoda/ Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā (latviešu -vācu – latviešu) Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā I (latviešu -vācu – latviešu)
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Līdervadība
Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
0000-0002-1460-8864
Pasniedzamie kursi: Sports
Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Vides aizsardzība
Lektore, Mg. paed.,
Rita Burceva

Rita.Burceva@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Krievu valoda/ B Rakstiskā tulkošana trešajā svešvalodā II (latviešu-krievu – latviešu)
Lektore, Mg.soc.sc.,
Liene Amantova –Salmane

Liene.Amantova-Salmane@cfla.gov.lv
Pasniedzamie kursi: Projektu vadība
Viesdocents, Dr.philol.,
Ingars Gusāns

Ingars.Gusans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Latīņu valoda
Vieslektore, Mg. paed.,
Valentīna Prikule

valprikule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Angļu valodas praktiskā gramatika/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Vieslektore, Mg.trans.,
Ilze Skromule

ilze_skromule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Rakstiskā tulkošana: ekonomika/ Franču valoda/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana, Starpkultūru komunikācija un Ievads terminoloģijā
Vieslektore, Mg. paed.,
Viktorija Pokule

Viktorija.Pokule@gmail.com
26532739
Pasniedzamie kursi: Diplomdarbu vadīšana
Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
0000-0002-8127-1325
Pasniedzamie kursi: Zinātniskā darba metodoloģija
Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
0000-0001-8791-7345
Pasniedzamie kursi: Starpkultūru komunikācija
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

mariteo@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Rediģēšana / Rakstiskā tulkošana: juridiskie teksti; Profesionālās svešvalodas speckurss; Literatūra starpkultūru komunikācijā Rakstiskā tulkošana: transports un loģistika/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Docents, Dr.phys.,
Ēriks Kalvāns

yello@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Saskarsmes psiholoģija un profesionālā ētika
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: ES institūcijas
Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Pasniedzamie kursi: Biznesa komunikācijas
Viesdocente, Dr.man.,
Inta Rimšāne

rimsana@yahoo.com
Pasniedzamie kursi: Starpkultūru komunikācija
Vieslektore, Mg.philol.,
Svetlana Iļjina

svetailjina@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Mutvārdu komunikācija un prezentācija/ Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati/ Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti/ Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Vieslektors, Mg.sc.comp.,
Edgars Pavlovskis

Edgars.Pavlovskis@gmail.com
26511569
Pasniedzamie kursi: Biroja tehnika un datorprogrammas tulkotājiem
Vieslektore,
Olga Burova

o_burova@hotmail.com
Pasniedzamie kursi: Poļu valoda
Viesasistents,
Gerda Vogule

gerda.vogule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads tulkošanas teorijā/ Lietišķā korespondence angļu valodā/ Ievads terminoloģijā/ Konsekutīvā un sarunu tulkošana (angļu – latviešu – angļu)/ Rakstiskā tulkošana: Juridiskie teksti Studiju projektu, Studiju darbu, Diplomdarbu, prakšu vadīšana
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv